izvor podataka: poirot

Naziv

Europski korijeni moderne Hrvatske: transfer ideja na političkom i kulturnom polju u 18. i 19. stoljeću

nije evidentirano

Opis projekta

Polazeći od hipoteze da su temelji za izgradnju Hrvatske kao moderne države postavljeni tijekom 18. i „dugog“ 19. stoljeća cilj projekta je istražiti transfer i recepciju različitih ideja i idejnih strujanja europske provenijencije u političkom i kulturnom životu Hrvatske koje su pridonijele oblikovanju europskog identiteta Hrvatske i njezinom preoblikovanju u modernu državu. Istraživanja će polaziti od rubnog geopolitičkog položaja hrvatskih zemalja koji je stoljećima bilo sjecište putova i civilizacijskih okvira - mediteranskog, zapadnoeuropskog i euroazijskog - i analizirat će na koji je način on utjecao na transfer političkih i kulturnih ideja iz drugih europskih zemalja. Istraživanjem će se nastojati rekonstruirati korelacije između novih europskih ideja i hrvatskih tradicionalnih političkih i kulturnih obrazaca. Propitivat će se europski idejni utjecaji na razvoj parlamentarnog sustava i parlamentarne kulture u Hrvatskoj, na postavljanje temelja moderne javne uprave, javnozdravstvenog sustava i školstva te na transfer ideja na području privatnog prava i književnosti. Istraživat će se i veze istaknutih europskih intelektualaca s nekim uglednim hrvatskim političkim i kulturnim djelatnicima. Istraživanje će se temeljiti na komparativnoj metodi i studijama slučaja (case studies) koje će se interpretirati primjenom teorije kulturnog transfera i drugih translacijskih teorija. Projekt će rezultirati nizom znanstvenih radova u međunarodno indeksiranom časopisima i zbornicima, dvjema e-knjigama i digitalnim repozitorijem koji će biti javno dostupni na mrežnoj stranici projekta te organiziranjem nekoliko znanstvenih kolokvija uz sudjelovanje relevantnih inozemnih i domaćih stručnjaka.

nije evidentirano

Ključne riječi

Hrvatska, (proto)modernizacija, transfer ideja, europski utjecaji, 18. i 19. stoljeće, intelektualna povijest, povijest institucija

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

EuKor

IP-2018-01-2539

19.10.2018

18.10.2022

nije evidentirano

HRK 385.100

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama