izvor podataka: poirot

Teorijske pretpostavke molekularne biologije

nije evidentirano


Istražujemo načine utjecaja suvremene molekularne biologije na razumijevanje ključnih pojmova evolucijske biologije. Utjecaj možemo promatrati ne samo u projektima tzv. 'velike znanosti' (big-science), prije svega, Projektu ljudskog genoma, odnosno nastavnim projektima, npr. ENCODE (ENCyclopedia Of Dna Elements), već i u mnogim projektima tzv. 'male znanosti' (small-science). U središtu projekta bit će odnos dviju spomenutih bioloških domena – molekularne i evolucijske biologije, koji u području istraživanja (PI) filozofije biologije nije u dovoljnoj mjeri sustavno razmatran (usp., iznimno, Sarkar (2015); Doolittle (1984)). Struktura projekta je sljedeća: u prvome (1) dijelu ispitujemo kako visoko sofisticirana otkrića unutar eukariotskog genoma navode na ponovno razmatranje odgovarajućih teoretskih pojmova kao što su gen, biološka funkcija i prirodna selekcija. Ponajprije, otkrića koja se tiču mehanizma genske duplikacije, gene-sharing i mehanizama povezanih s visokim udjelom tzv. 'mobilne DNA' te recentnih otkrića novih funkcionalnih gena u ne-kodirajućim genomskim područjima. Sva navedena otkrića zahtijevaju značajne promjene na pojmovnoj razini. Stoga želimo pokazati kako tri spomenuta ključna pojma – gen, biološka funkcija i prirodna selekcija – nisu samo povezana s dotokom novih empirijskih informacija, već su međusobno isprepletena i na teoretskoj razini. To također utječe na funkcioniranje znanstvene prakse, odnosno na znanstveno zaključivanje. U drugome (2) dijelu projekta, usredotočujemo se na različite vrste znanstvenog objašnjenja u području evolucije genoma. Naše je gledište da treba transformirati prevladavajuću mehanicističku teoriju objašnjenja, integrirajući strukturalne i etiološke vrste znanstvenog objašnjenja. Konačno, u trećem (3) dijelu, koristeći recentne znanstvene studije/analize slučaja (case-studies), istražujemo način na koji znanstvene odluke i rezultati utječu na šire javno razumijevanje funkcioniranja znanosti o živim sustavima.

nije evidentirano


Gen, funkcija, prirodna selekcija, znanstveno objašnjenje, društvena spoznajna teorija, evolucija genoma, evo. očuvana područja, mehanizam, zakoni

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

ThUMB

IP-2018-01-3378

01.11.2018

31.10.2022

nije evidentirano

HRK 664.170,89