izvor podataka: poirot

Naziv

Implementacijom suvremene znanstvenoistraživačke infrastrukture na FGAG Split do pametne specijalizacije u zelenoj i energetski učinkovitoj gradnji

nije evidentirano

Opis projekta

Ovim projektom prijavitelj FGAG Split izravno utječe na doprinos rješenju ključnoga problema OPKK, a to je slaba konkurentnost visokotehnološkoga građevinskog i okolišnog sektora jadranske regije te nizak udio R & D djelatnosti u BDP-u. Projektom će se izvršiti organizacijska reforma IRI sektora fakulteta, koja će drastično unaprijediti znanstveni rad te održivost i kapacitet istog, a koji će biti moguć upravo rekonstrukcijom i dogradnjom laboratorija te njihovim opremanjem ključnom znanstveno-istraživačkom opremom, sve u svrhu doprinosa razvoju gospodarstva regije utemeljenom na znanju.

nije evidentirano

Ključne riječi

nije evidentirano

Infrastrukturni projekti

nije evidentirano

KK.01.1.1.02.0027

01.06.2018

30.09.2021

nije evidentirano

HRK 82.772.609

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama