izvor podataka: poirot

Centar za ljevarstvo - SIMET

nije evidentirano


Projekt „Centar za ljevarstvo – SIMET“ direktno pridonosi ostvarivanju Tematskog cilja 1 Operativnog programa za koheziju i konkurentnost 2014.-2020.: Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija; Investicijski prioritet 1a – Poboljšanje infrastrukture i kapaciteta za istraživanje i inovacije (IRI) s ciljem razvijanja uspješnosti IRI-a te promoviranje centara za kompetencije, posebice onih od europskog interesa, Specifični cilj 1a1 Povećana sposobnost istraživanja, razvoja i inovacija (IRI) za obavljanje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljavanje potreba gospodarstva. Realizacijom projekta će se poboljšati uvjeti za inovacije u javnom sektoru istraživanja, razvoja i inovacija te pridonijeti unaprjeđenju ukupne konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Pored navedenog, stvorit će se baza tehnoloških rješenja u metalurgiji, što može biti podloga za gospodarski rast i na znanju temeljeno poduzetništvo. Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao jedina institucija iz tog polja na području Republike Hrvatske, podrazumijeva strateško i kontinuirano unaprjeđivanje znanstvenoistraživačkog rada. Tijekom pripreme projektnog prijedloga “Centar za ljevarstvo – SIMET” identificirani su problemi poput nedovoljne razine inovacija zbog manjka adekvatne opreme i interdisciplinarnog pristupa te sistematski neuređene znanstvenoistraživačke interakcije (individualna prepoznatljivost, nemogućnost financiranja projekata) s drugim dionicima (inozemne znanstvenoistraživačke institucije, gospodarski dionici). Indirektno, jačanje znanstvenoistraživačke institucije i njenog rada može pozitivno utjecati na transfer znanja i tehnologija prema svim zainteresiranim dionicima.

nije evidentirano


nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

SIMET

KK.01.1.1.02.0020

01.02.2019

01.02.2022

nije evidentirano

HRK 40.401.494,36