izvor podataka: poirot

Centar za ljevarstvo - SIMET

Center for Foundry Technology - SIMET


Metalurška proizvodnja smatra se jednim od glavnih faktora koji utječe na razvoj svjetske ekonomije. U svijetu je ona profitabilna, dok u Hrvatskoj postoji niz problema, među kojima su loše poslovno okruženje, nedostatak investicija te loša komunikacija između malih i srednjih poduzetnika iz područja metalne industrije, znanstvenih institucija, visokih učilišta te lokalnih i regionalnih vlasti. Konkretna mjera povećanja konkurentnosti hrvatskih metalurških tvrtki je dostizanje ekonomične proizvodnje visoko kvalitetnog proizvoda umjerene cijene, vodeći računa o energetskim i ekološkim aspektima proizvodnje. Pritom se nameće imperativ povećanja transfera tehnologije i rezultata istraživanja između znanstvenih i obrazovnih institucija, pozicioniranjem na europskoj i svjetskoj karti znanstvene izvrsnosti, ali i učvrstiti i razvijati suradnju s malim i srednjim poduzetnicima. Metalurški fakultet intenzivno surađuje s tvrtkama na području metalurške industrije, posebice s ljevaonicama, što je i iniciralo ideju o osnivanju Centra za ljevarstvo – SIMET u Sisku, uzevši u obzir tradiciju metalne industrije, stručne kvalifikacije osoba na ovom području, a s ciljem da se stvori Centar koji će biti konkurentan na hrvatskom, regionalnom i europskom tržištu. Realizacijom projekta će se poboljšati uvjeti za inovacije u javnom sektoru istraživanja, razvoja i inovacija te pridonijeti unaprjeđenju ukupne konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Pored navedenog, stvorit će se baza tehnoloških rješenja u metalurgiji, što može biti podloga za gospodarski rast i na znanju temeljeno poduzetništvo. Tijekom pripreme projektnog prijedloga „Centar za ljevarstvo – SIMET” identificirani su problemi poput nedovoljne razine inovacija zbog manjka adekvatne opreme i interdisciplinarnog pristupa te sistematski neuređene znanstvenoistraživačke interakcije (individualna prepoznatljivost, nemogućnost financiranja projekata) s drugim dionicima (inozemne znanstvenoistraživačke institucije, gospodarski dionici). Indirektno, jačanje znanstvenoistraživačke institucije i njenog rada može pozitivno utjecati na transfer znanja i tehnologija prema svim zainteresiranim dionicima. Suvremena proizvodnja odljevaka nezamisliva je bez implementacije novih strategija i koncepcija. U ljevačkoj industriji najviše se ističu koncepcije: “Near net shape castings” – odljevci s gotovo konačnim dimenzijama, kod kojih nije potrebno provesti strojnu obradu nakon lijevanja ili je ona minimalna i “Right for the first time” – ispravno već po prvi puta, tj. koncepcija kvalitativnog managementa u smislu prevencije grešaka pretpostavljenoj detekciji, eliminaciji i popravljanju grešaka. Jedan od osnovnih ciljeva navedenih koncepcija je visoka iskoristivost materijala, uz što manji broj primijenjenih operacija u procesu oblikovanja. Svrsishodnost Centra ogledat će se u ciljanim istraživanjima u razvoju materijala i transferu tehnologija prema partnerima iz realnog sektora od ideje do gotovog proizvoda. Aktivnosti bi bile usmjerene u tri osnovna smjera: - dizajniranje inovativnih materijala prema specifičnim zahtjevima tržišta, odnosno proizvođača, te karakterizacija sintetiziranog ili inoviranog materijala prema specifičnim poboljšanim i/ili zahtijevanim svojstvima konačnog proizvoda - razvoj proizvoda primjenom sofisticiranih CAD/CAE tehnologija (CAD - Computer Aided Design, računalom podržano projektiranje procesa razvoja proizvoda i konstrukcijske pripreme proizvodnje te CAE – Computer Aided Engineering, računalom potpomognuto inženjerstvo) razrade procesa lijevanja i skrućivanja te predviđanje potencijalnih grešaka). Razvojem proizvoda uz izradu prototipa i alata, naglasak je postavljen na inovacije i optimizaciju procesa i postupaka proizvodnje. - cjeloživotno učenje (Lifelong learning - L3) – osnova je cjeloživotnog učenja približiti studentima, stručnjacima iz gospodarstva i svim zainteresiranim dionicima sofisticiranu opremu i istraživanja te na istima utemeljeno znanje, koje će omogućiti razvoj inženjerskih vještina, inovativnost i inventivnost u rješavanju projektnih zadataka i time lansirati globalno kompetentne stručnjake u područje metaloprerađivačke industrije i djelatnicima metalurških poduzeća. Osim kontinuirane edukacije studenata Centar bi bio nositelj organizacije Međunarodnog savjetovanja ljevača (http://www.simet.unizg.hr/~foundry/), te ostalih oblika certificiranog cjeloživotnog učenja kroz Znanstveno - stručne seminare (http://www.simet.unizg.hr/popularizacija-znanosti/seminari), Predavanja – radionice - tribine s ciljanom „state of the art“ tematikom (http://www.simet.unizg.hr/popularizacija-znanosti/predavanja-tribine). Projekt „Centar za ljevarstvo – SIMET“ direktno pridonosi ostvarivanju Tematskog cilja 1 Operativnog programa za koheziju i konkurentnost 2014.-2020.: Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija; Investicijski prioritet 1a - Poboljšanje infrastrukture i kapaciteta za istraživanje i inovacije (I&I) s ciljem razvijanja uspješnosti I&I-a te promoviranje centara za kompetencije, posebice onih od europskog interesa, Specifični cilj 1a1 Povećana sposobnost istraživanja, razvoja i inovacija (IRI) za obavljanje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljavanje potreba gospodarstva. Rekonstrukcijom i adaptacijom postojeće istraživačke infrastrukture te nabavom opreme poboljšat će se istraživačke mogućnosti znanstvene institucije, omogućiti veća komunikacija između znanstveno – istraživačkog sektora te malog i srednjeg poduzetništva. Također će se omogućiti krajnjim korisnicima - studentima, akademskoj zajednici, istraživačima sa suradničkih znanstvenoistraživačkih ustanova, projektnim partnerima sličnih europskih institucija i gospodarskim dionicima (ljevaonice, metaloprerađivački sektor) sudjelovanje u pozitivnom istraživačkom, inovacijskom i poslovnom okruženju.


Centar, ljevarstvo, metalurgija, konkurentnost, inovacije

Znanstveno-istraživački projekti

SIMET

RC.2.2.10-0005

01.03.2016

31.10.2016

nije evidentirano

HRK 355.500,00