izvor podataka: poirot

Naziv

Dinamika hidratacije šećera

Sugar hydration dynamics

Opis projekta

Vodene otopine šećera su vrlo složeni sistemi koji se sastoje od mnoštva molekulskih vrsta, a mogu stvarati i komplekse. Kada se relativni udio svake zastupljene vrste kontinuirano mijenja određenom brzinom, potrebno je spektroskopski pratiti promjene u vremenu. U tu svrhu sastavljen je protokol istraživanja kojim bi se taj cilj ostvario, počevši od stacionarnih otopina s poznatim komponentama radi utvrđivanja metode faktorske analize, te primjene metode na otopine s nepoznatim omjerom poznatih komponenti, te nestacionarne otopine.

Sugar water solutions are very complex systems consisting of many molecular species, with ability to form complexes. When relative amount of each species changes continously in time, it is necessary to monitor changes spectroscopically in time. For that purpose a research protocol was formed, starting from stationary solutions of known composition in order to test and validate factor analysis method. Next step would be to apply the method to solutions with known components, but with unknown relative amounts. The end target would be addressing the nonstationary solutions.

Ključne riječi

šećeri, otopine, dinamika, vibracije, Ramanova spektroskopija, infracrvena spektroskopija

sugar, solution, dynamics, vibrations, Raman, infrared

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

0098019

22.08.2002

26.10.2006

nije evidentirano

HRK 96.822,67

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama