izvor podataka: poirot

Naziv

Višestruki stresori u vodenom okolišu: razumijevanje svojstava stresora i receptora

nije evidentirano

Opis projekta

Posljednja znanstvena dostignuća prepoznaju sve veći utjecaj kombinacije različitih stresora na vodna tijela u Europi. Razumijevanje međudjelovanja stresora i njihovog utjecaja na biološki te kemijski status vodenih ekosustava jedan je od glavnih izazova u oblikovanju budućih politika za zaštitu okoliša. Kako bi odgovorili na navedeni izazov, utjecaje stresora treba sagledati jednako iz perspektive stresora i receptora. Sukladno tome, svrha ovog projekta je doprinijeti razumijevanju svojstava stresora i receptora. Iz „perspektive stresora“, primjenjujući metode računalne kemije kao i multifaktorska fotodegradacijska istraživanja, projekt će unaprijediti razumijevanje međuodnosa onečišćivača u smjesi stavljajući poseban naglasak na nanomaterijale i njihovu interakciju s drugim onečišćivačima tijekom procesa adsorpcije i fotodegradacije. Iz „perspektive receptora“ projekt je usmjeren na pružanje zbirnog pogleda na molekularne procese tijekom općeg odgovora na višestruki stres. UNDERSTANDOR predlaže korištenje Postrojenja umjetnih rijeka (jedinstvenog sustava u Europi) i mesokosmos pokusa koji će omogućiti vremensko ''omics'' profiliranje biofilma kao i vodenih beskralješnjaka tijekom izlaganja ekološki značajnim (dugoročna izloženost niskim dozama) stresnim događajima. Dobiveni profili omogućit će vremensku rekonstrukciju dinamike gena, proteina i metabolita u zajednici biofilma i vodenih beskralješnjaka u uvjetima višestrukog stresa (npr. onečišćivači, temperatura, suša). Okupljanjem interdisciplinarnog tima s četiri europske i jedne ne-europske znanstvene institucije s jedinstvenom kombinacijom znanja i vještina, stvoriti će se razina znanja i iskustva neophodna za provođenje projektnih aktivnosti. Očekujemo da će rezultati istraživanja u okviru ovog projekta imati znatan utjecaj na područje istraživanja slatkih voda.

nije evidentirano

Ključne riječi

stresori, vodeni okoliš, onečišćivač, spektrometrija masa, nanomaterijali, metabolomika, proteomika

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

UNDERSTANDOR

IP-2018-01-2298

07.01.2019

06.01.2023

nije evidentirano

HRK 999.970

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama