izvor podataka: poirot

Naziv

Regulacija GLI koda u tumorima ovisnim o BRAF/NRAS mutacijama

nije evidentirano

Opis projekta

nije evidentirano

Ključne riječi

Signalni put Hedgehog, BRAF, NRAS, melanom, GLI

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

GLIcode

IP-2018-01-4889

01.01.2019

31.12.2022

nije evidentirano

HRK 998.054

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama