izvor podataka: poirot

Naziv

Eksperimentalna platforma za simulaciju endovaskularnog liječenja intrakranijskih aneurizmi

nije evidentirano

Opis projekta

nije evidentirano

Ključne riječi

intrakranijska aneurizma, endovaskularno liječenje, potpornica za preusmjeravanje protoka, metamaterijal, 3D ispis, inverzni problem

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

ElPlaSTICA

IP-2018-01-3796

10.05.2019

09.05.2023

nije evidentirano

HRK 1.000.000,00

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama