izvor podataka: poirot

Naziv

Tikveš šumski ekosustav

Tikveš forest ecosystem

Opis projekta

Izrada edukativnik programa za Javnu ustanovu Parka prirode Kopački rit za djecu predškolske dobi, učenike osnovne škole, učenike srednjih škola te za odrasle posjetitelje. Programi za učenike biti će razvijeni u skladu s propisanim ishodima i ciljevima učenja nastavnih predmeta Priroda i Biologija u osnovnoj i srednjoj školi. Sve teme edukativnih programa temeljiti će se na prirodnim vrijednostima Parka prirode Kopački rit. U sklopu projekta potrebno je osmisliti i izraditi edukativne materijale i sadržaje za Šumski ekosustav.

An educational program for the Kopački rit Nature Park Public Institution will be developed for preschool children, elementary school students, high school students and adult visitors. Programs for students will be developed in accordance with the prescribed learning outcomes and teaching goals of Nature and Biology in primary and secondary schools. All topics of the educational programs will be based on the natural values ​​of Kopački rit Nature Park. Educational materials and facilities for the forest ecosystem should be designed and developed.

Ključne riječi

Edukativni programi, Kopački rit, šumski ekosustav

Educational programs, Kopački rit, forest ecosystem

Stručni projekti

nije evidentirano

Evidencijski broj nabave: JNMV-1/2019

16.07.2019

16.01.2021

nije evidentirano

HRK 340.000

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama