izvor podataka: poirot

Naziv

Projekt Naturavita

Project Naturavita

Opis projekta

Izrada edukativnih programa i priručnika za različite dobne skupine za edukacije u šumi.

Development of educational programs and manuals for different age groups for forestry education.

Ključne riječi

edukacija, šuma

Educational programs, forest ,

Stručni projekti

nije evidentirano

JN-2019-273-1

22.11.2019

28.05.2020

nije evidentirano

HRK 80.000

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama