izvor podataka: poirot

Naziv

N-arts Project (Non-Intended Arts) in Adult Education

N-arts Project (Non- Intended Arts) in Adult Education

Opis projekta

N-arts je projekt usmjeren na prisutnost umjetnosti unutar obrazovanja odraslih. Ovaj projekt sadrži prijedloge primjera dobre prakse koja dolazi od nastavnika, facilitatora, trenera i osoba zainteresiranih za rad s novim pristupima, metodama i tehnikama u području socijalne uključenosti / socijalne kohezije. Ciljevi N-arts projekta: • istražiti ulogu umjetnosti u povezivanju ljudi, povezivanju disciplina i poticanju učenja u obrazovanju odraslih; • isticanje važnosti umjetnosti za sudionika ili učenika u obrazovanju odraslih; • predlaganje metodičkog pristupa za promatranje, procjenu učinka i koristi umjetničke prakse u obrazovanju odraslih.

N-arts (non-intended arts) in Adult Education is a proposal for teachers, facilitators, trainers, and people interested in working with new approaches, methods, and techniques in the field of social inclusion / social cohesion. N-arts is • exploring the role of arts in connecting people, linking disciplines, and encouraging learning in adult education; • highlighting the relevance of arts for the participant or student in adult education; • proposing a methodic approach to observe, assess, and evaluate the impact and benefits of arts practice in adult education.

Ključne riječi

Obrazovanje odrasli, umjetnost, umjetnička praksa

Adult education, art, arts practice

Stručni projekti

N-arts

2018-1-AT01-KA204-039291

01.11.2018

31.12.2019

nije evidentirano

EUR 42.340

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama