izvor podataka: poirot

Naziv

Mirovno obrazovanje i zapošljavanje: odgovori na nove izazove i mogućnosti

Peacemaking the education and employment: answers to new challenges and opportunities

Opis projekta

Ključni poticaj za prijavu prijedloga projekta u okviru programa Erasmus+ Ključna aktivnost 2 nalazi se u neusklađenosti obrazovnog sustava i tržišta rada. Aktualna problematika velikog broja azilanata/migranata za koje je Hrvatska u najvećem broju tranzicijska zemlja, pridodala je značaj našoj ideji te je tako nastao projekt čija se glavna aktivnost odnosi na kreiranje inovativnog kurikuluma za obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika obrazovnih ustanova kao primarne ciljne skupine s ciljem povećanja njihovih kompetencija za rad sa sekundarnom ciljnom skupinom - migrantima, azilantima i Romima. Cilj projekta ''Pacemaking the education and employment: answers to new challenges and opportunities'' nalazi se u mogućnosti postizanja veće razine suradnje i koordinacije svih interesnih dionika s naglaskom na obrazovanje, gospodarske aktivnosti i tržište rada. Osposobljavanje osoblja projektnih partnera za inovativno zanimanje ''Stručnjak za koordinaciju obrazovanja i zapošljavanja'' posredno će doprinijeti uključivanju sekundarnih ciljnih grupa u procese obrazovanja i zapošljavanja te neće imati samo socijalnu, nego i ekonomsku korist za ciljne skupine i sredinu u kojoj žive.

Project is based on developement of teacher skills in adult education for working with different groups of adults as well as on aprovement and expanding the offer by innovative approach. The program will provide a strong incentive to the strategic framework for cooperation in education and training in which all stakeholders will be included. The objective is making of Curriculum „Expert for coordination of education and employment“, by applying the principles of lifelong learning, flexible ways of learning in different areas of education and trainings. Throughout the project employees in partner institutions will be educated for the occupation „Expert for coordination of education and employment“, whose task is to connect stakeholders in order to develop their own initiative in this area. Throughout the project the partnerships will be developed between the world of education and world of labour, especially throughout inclusion of different stakeholders in planning of the education. Target groups with which the „Expert for coordination of education and employment“ should work are marginalized people - disadvantaged people like Roma people and asylum seekers. The duration of the project is 18 months, starting at October 1st. The curriculum will be made out of 4 moduls. Each partner will be responsable for one modul and the other partners will be involved in each and every modul by providing their advices, opinions and supplements (based on a situation in their own countries concerning the target groups). Open university Koprivnica and Faculty of Education, University of Osijek will work on every modul as coordinator and supervisor in curriculum development. The moduls are assigned to each partner taking in concern their knowledge and activities of their organisation.

Ključne riječi

mirovno obrazovanje, azilanti, migranti, zapošljavanje socijalno ugroženih skupina

peacemaking education, asylum seekers, migrants, employment of socially disadvantaged groups

Mobilnost

e-pp peacemaking the education a

N/A

01.10.2016

31.03.2018

nije evidentirano

EUR 134.365

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama