izvor podataka: poirot

Naziv

Izviđačkim koracima za održivi razvoj

Scouting steps for sustainable development

Opis projekta

Projektom će se unaprijediti vještine i znanja djece i mladih o održivom razvoju na temelju izviđačkih načela i metoda rada te podići svijest među djecom i mladima o dobrobiti volontiranja kako za lokalnu zajednicu, tako i za osobni razvoj. Projekt uključuje interaktivne radionice i edukacije o održivom razvoju za učenike te učitelje i nastavnike, volonterske akcije, posjete primjerima dobre prakse, uz mnogo boravka u prirodi. U projektu će sudjelovati ukupno 110 učenika koji će proći kroz ukupno 9 programa izobrazbe. Izviđački klub Javor svojim radom i programskim načelima želi pomoći opće društvenoj zajednici na usmjeravanju djece i mladih k pozitivnim vrijednostima te svojim aktivnostima upotpunjuje slobodno vrijeme djece i mladih.

The project will enhance the skills and knowledge of children and young people about sustainable development based on reconnaissance principles and working methods and raise awareness among children and young people about the benefits of volunteering for both the local community and personal development. The project includes interactive workshops and educations on sustainable development for students and teachers, volunteer activities, visits to examples of good practice, with many stays in nature. A total of 110 students will participate in the project and will go through a total of 9 training programs. Through its work and program principles, Javor Scout Club aims to help the general community to direct children and young people towards positive values ​​and to complement free time of children and young people with its activities.

Ključne riječi

izviđači i škola, održivi razvoj, volontiranje

scouts and school, sustainable development, volunteering

Stručni projekti

IKZOR

N/A

01.07.2019

31.10.2020

nije evidentirano

HRK 568.527,38

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama