izvor podataka: poirot

Naziv

Slavonski dijalekt

nije evidentirano

Opis projekta

Projektom se popularizira slavonski dijalket kao jedan od dijalekata hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj i izvan nje.

nije evidentirano

Ključne riječi

slavonski dijalekt, popularizacija, hrvatski jezik

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

POO2018

01.07.2013

01.12.2013

nije evidentirano

HRK 8.000

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama