izvor podataka: poirot

Naziv

Popularizacija zaštićenih govora kao nematerijalnoga kulturnoga dobra RH

nije evidentirano

Opis projekta

Popularizacija zaštićenih govora: sičanskoga i staroperkovačkoga.

nije evidentirano

Ključne riječi

popularizacija, sičanski, staroperkovački govor

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

POP2017

01.09.2017

31.12.2017

nije evidentirano

HRK 10.000

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama