izvor podataka: poirot

Naziv

Grad za mlade

nije evidentirano

Opis projekta

Projektom se planira izraditi Strategija razvoja grada za mlade na primjeru grada Slavonskoga Broda.

nije evidentirano

Ključne riječi

Slavonski Brod, Strategija, Savjet mladih

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

SMGSB

SMGSB

01.01.2019

01.11.2019

nije evidentirano

HRK 75.000

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama