izvor podataka: poirot

Naziv

Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji

Supporting Early Intervention in Childhood Through Social Learning in the City of Zagreb and Brod-posavina County

Opis projekta

U razvijenim europskim državama, rana intervencija u djetinjstvu je intersektorski i interdisciplinarni sustav koji osigurava individualizirane usluge podrške ranom razvoju djeteta s teškoćama ili s razvojnim rizikom i tako omogućava razvoj djetetovih potencijala, prevenira socijalnu isključenost djeteta i obitelji te pridonosi jačanju socijalne kohezije društva. U Hrvatskoj postoje brojne karike sustava, ali ne i sam sustav. Stručnjaci različitih profesija iz različitih sustava (obrazovni, socijalni, zdravstveni) koji rade s jednim djetetom međusobno su nepovezani te ne postoji kvalitetna komunikacija među njima. Provedbom projekta DOBRO planira se pridonijeti razvoju sustava rane intervencije u Republici Hrvatskoj.

In developed European countries, early intervention in childhood is intersectoral and interdisciplinary system, contributing to individualized support for children with disabilities or at risk children, allowing development of a child's potentials, preventing social exclusion and contributing to social cohesion. In Croatia there is a certain number of individual aspects of support, but without systematic approach. Professionals from different systems (education, health,social care), working with children, are not connected among them, and communication between them is absent. Through this project, the system of early intervention in childhood is ought to be supported.

Ključne riječi

rana intervencija, društveno korisno učenje

Stručni projekti

DOBRO

UP.04.2.1.02.0078.

19.03.2018

19.09.2019

nije evidentirano

HRK 875.214,46

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama