izvor podataka: poirot

ArtVision + Poboljšanje turističkog razvoja i promocije kroz prizmu kulture

ArtVision+ Enhancing touristic development and promotion through prism of culture


ArTVision+ nastavak je IPA Jadranskog arTVision projekta, usmjeren na razvijanje novih rješenja za razvoj manje poznatih turističkih destinacija temeljenih na valorizaciji kulturne baštine i novim konceptima promocije. Glavne aktivnosti usredotočit će se na promotivnu kampanju i postavljanje digitalne platforme kao virtualnog prostora za povezivanje umjetnika i organizatora turističkih manifestacija (turističke zajednice, muzeji, kazališta, umjetnička kina).

ArTVision+, capitalizing the IPA Adriatic arTVision project, is aimed at developing new solutions for the development of the less-known tourist destinations, based on the valorization of the cultural heritage and on a new concept of promotion. The main activities will focus on a promotion campaign and setting up of a digital platform as virtual space to connect artists and organizers of tourist manifestations (tourist boards, museums, theaters, art cinemas).


turizam, turistički proizvodi, kulturno nasljeđe, umjetnost

tourism, tourism products, cultural heritage, art

Stručni projekti

ArtVision+

G98F17000050007

01.01.2018

30.09.2019

nije evidentirano

EUR 1.006.360,00