izvor podataka: poirot

Naziv

FRANKOSTRUKCIJA: Istraživanje i rekonstruiranje književnopovijesnoga i kulturnoga kruga Alpe – Jadran u ranom novom vijeku u kontekstu djelovanja plemićkih obitelji Frankopana

nije evidentirano

Opis projekta

Dosadašnja su istraživanja pokazala da je na prostoru od sjeveroistočne Italije (Furlanije), preko južne Austrije, te sjeverozapadne Hrvatske (Banska Hrvatska) moguće ustvrditi postojanje specifičnoga književno-povijesnoga i kulturnoga modela ranonovovjekovne Europe. U narednom je istraživačkom razdoblju cilj: rekonstruirati i opisati kulturno-književni krug na prostoru regije (koju danas poznajemo kao) Alpe-Adria; odrediti status i način participiranja hrvatske komponente unutar iste regije/kulturnoga kruga; komparativno promotriti suodnos književno-kulturnih produkcija furlanska – slovenska – sjeverozapadna Hrvatska; utvrditi i ostale sastavnice samoga pretpostavljenog kruga kao i način njihova funkcioniranja; te u konačnici započeti s identifikacijom i (p)opisivanjem tekstovnoga korpusa pretpostavljenoga kruga. Pri rekonstrukciji rano novovjekovne regionalne književnopovijesne-kulturne (digitalne) mape polazi se primarno od aktivnosti, djelatnosti, događaja, materijalnih i nematerijalnih kulturnih dobara, tekstualnih i vizualnih reprezentacija te društvenih praksi pripadnika plemićkih elita i to obitelji Frankopana (Frankopani i Frangipane). Metodološki će se kroz ovako osmišljen projekt u književnopovijesna (primarno kroatističko-filološka) istraživanja implementirati alati digitalne humanistike; i to izradom digitalne baze podataka, vizualizacijom socijalnih mreža, organizacijom vremenskih i prostornih dimenzija podataka digitalnim alatima te pohranom informacija na suradničko web mjesto / platformu GAARTLIC (Gathering Alpe Adria Representations Through LIterary Culture).

nije evidentirano

Ključne riječi

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

FRANKOSTRUKCIJA

18.05.2.2.02

18.07.2018

01.10.2019

nije evidentirano

HRK 14.000

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama