izvor podataka: poirot

Jezično izražavanje emocija: Razvoj računalnih metoda identifikacije i ontološkog modeliranja komunikacije psiholoških stanja u hrvatskom jeziku (EmoCNet)

Linguistic expression of Emotion: Computational resources, methods of identification and ontological modelling of the psychological states


Cilj je projekta 'Jezično izražavanje emocija: Računalni resusi, metode identifikacije i ontološko modeliranje komunikacije psiholoških stanja (EmoCNet)' opisati izražavanje emocija i afektivnih stanja u hrvatskome jeziku s ciljem stvaranja modela za strojno učenje i identifikaciju afektivnih stanja iz tekstova. Značaj je ovog projekta u interdisciplinarnom premrežavanju spoznaja iz kognitivnih znanosti o izražavanju emocija, estetici i teoriji književnosti s metodama korpusne i računalne lingvistike te izrada softverskih alata za identificiranje leksičkih, metonimijskih i metaforičkih jezičnih obrazaca izražavanja emocija u hrvatskome. Uporabom niza metoda digitalne humanistike za automatizirano dohvaćanje podataka iz digitalnih arhiva, medijskih tekstova, digitalnih korpusa, njihovo modeliranje, pohranu, integriranje, analizu i vizualizaciju semantičko-sintaktičkih struktura stvorit će se računalno pretraživi korpusi, baza znanja i alati za klasifikaciju afektivnih kategorija te otkrivanje strukture jezičnog izražavanja emocija u različitim žanrovima i izvorima koji uključuju: mrežne portale, saborske rasprave, tekstove pop-pjesama. Rezultati projekta bit će predstavljeni na mrežnim stranicama http://emocnet.uniri.hr/, seminarima i znanstvenim radovima, a omogućit će razvoj metodologije, resursa i alata za analizu, računalno potpopmognuto prepoznavanje i produkciju emocionalnog značenja u tekstovima hrvatskog jezika te empirijske uvide o kulturnoj i krozkulturnoj kategorizaciji emocija te intrakulturnim obrascima izražavanja afektivnih fenomena.

The aim of the project 'Linguistic Expression of Emotions: computer resources, identification methods and ontological modelling of psychological states (EmoCNet)' is to describe the linguistic expression of emotions and affective states with the aim of creating models for machine learning and identifying affective states in texts. The significance of this project is in the interdisciplinary approach that combines the insights from the cognitive sciences, affective sciences, corpus and computer linguistic methods, aesthetics, literature studies and the development of software tools for identifying lexical, metonymic and metaphorical language forms of emotional expression. The research will use a number of digital humanities methods for the automated building of digital archives, the retrieval of media texts, digital corpus, modelling, storage, integration, analysis and visualisation of semantic - syntactic structures, computer - generated search corpus, creation of knowledge base and tools for classifying affect categories in various genres and contemporary cultural sources including: media portals, parliamentary debates, texts of pop songs. The project results will be presented on the web pages http://emocnet.uniri.hr/, seminars and scientific papers, and will enable the development of methodology, resources and tools for analysis and recognition of emotional expression in texts and empirical insights into cultural and intercultural emotional categorization and intra - cultural patterns of expression of affective phenomena.


nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

EmoCNet

uniri-human-18-243

07.03.2019

07.03.2021

nije evidentirano

HRK 17.357,98