izvor podataka: poirot

Naziv

Transnacionalna kultura sjećanja na Bleiburg u Austriji i Hrvatskoj

nije evidentirano

Opis projekta

Projekt analizira transnacionalnu kulturu sjećanja i komemorativne prakse Bleiburga u Austriji i Hrvatskoj

nije evidentirano

Ključne riječi

Bleiburg, Drugi svjetski rat, komemoracije, Austrija, Hrvatska

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

N/P

01.01.2016

01.01.2018

nije evidentirano

EUR 5.000

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama