izvor podataka: poirot

Naziv

Sustav potpore odlučivanju za zeleniju i sigurniju plovidbu brodova

DEcision Support System for green and safE ship RouTing

Opis projekta

Cilj istraživanja u okviru projekta Sustav potpore odlučivanju za zeleniju i sigurniju plovidbu brodova (DESSERT) je razvoj učinkovitog sustava potpore odlučivanju (Decision Support System - DSS) kapetanima broda, kao i zapovjednicima stroja, a koji bi doprinio ”zelenijoj” i sigurnijoj plovidbi brodova. Krajnji učinak takvog DSS bilo bi svođenje ljudske pogreške na što manju mjeru, odnosno pružanje odgovornim osobama na brodu maksimalno vjerodostojne podatke i smjernice tijekom plovidbe kako bi se smanjilo onečišćenje okoliša i kako bi ljudi i teret bili što sigurniji. Istraživanja vezana uz razvoj DSS-a odvijat će se u dva osnovna smjera: energetski učinkovitija plovidba uz smanjenje emisije stakleničkih plinova; i povećanje sigurnosti plovidbe s aspekta izbjegavanja sudara i s aspekta pravovremenih reakcija u slučaju naplavljivanja broda. U okviru istraživanja planira se osmišljavanje, provedba i analiza upitnika (anketa) koji su namijenjeni kapetanima i upraviteljima stroja na brodovima. Namjera je dobivanje što vjerodostojnijih podataka o reakciji posade na pojedine dinamičke učinke uzrokovane pogoršanjem vremenskih uvjeta. Analizom anketa planira se dobiti povratne podatke o kriterijima i graničnim vrijednostima kriterija koji su mjerodavni za namjernu promjenu brzine ili kursa zbog pretjeranog njihanja broda na valovima, te razviti model “virtualnog kapetana” koji bi se koristio prilikom simulacije i planiranja rute plovidbe. Značajan znanstveni doprinos istraživanja vezan je za brodska pogonska postrojenja. Cilj je razviti sustav potpore odlučivanju na brodu uzimajući u obzir projektantsku, strojarsku i pomorsku ekspertizu u cilju stvaranja sigurnog i ekološki učinkovitog ili ''zelenijeg'' broda i plovidbe. Projektni tim sastoji se od znanstvenika koji su stručnjaci u brodogradnji, strojarstvu, pomorskom inženjerstvu i računarstvu koji omogućuju multidisciplinarno rješavanje ovog problema.

Ključne riječi

sustav potpore odlučivanju, pomorstvenost, spektar valova, optimizacija rute, mjerenje, emisija stakleničkih plinova

Znanstveno-istraživački projekti

DESSERT

IP-2018-01-3739

15.01.2019

14.01.2023

nije evidentirano

HRK 993.000

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama