izvor podataka: poirot

Naziv

Uloga fosfoinozitida u nastanku trombocita

The role of phosphoinositides in platelet formation

Opis projekta

Trombociti su neophodni za hemostazu te također posreduju u procesima različitih bolesti uključujući upale, metastaze, aterosklerozu. Liječenje leukemija i drugih malignih oboljenja ili transplantacije organa često dovode do smanjenja broja trombocita, te predstavljaju rizik od krvarenja. Trombociti nastaju iz citoplazme megakariocita (MK) u koštanoj srži u procesu trombopoeze. MK prolaze složen proces sazrijevanja koji vodi ka stvaranju dugih, razgranatih citoplazmatskih struktura – protrombocita. Molekularni mehanizmi koji reguliraju ove citoplazmatske promjene MK-a u velikoj mjeri su nepoznati. Naša preliminarna istraživanja pokazuju da određena vrsta fosfoinozitida (PI), fosfatidilinozitol 3-monofosfat (PI3P) ima glavnu ulogu u formiranju protrombocita u primarnim kulturama MK-a. U stanicama PI3P se nalazi u ranim endosomima i sudjeluje u endosomskom prometu. Naša je hipoteza da membranski promet reguliran PI3P-om u endocitnom putu znatno pridonosi biogenezi trombocita. Predloženi projekt istražit će točnu ulogu PI3P u stvaranju protrombocita. Koristit ćemo genetski napravljene fluorescentne probe, tehniku koja se temelji na proteinskim domenama fuzioniranim s fluorescentnim proteinom eksprimiranim s retrovirusa, kako bi odredili lokalizaciju u stvarnom vremenu različitih PI u MK-ima i protrombocitima. Istražit ćemo kako interferencija PI3P funkcije utječe na sazrijevanje MK te utvrditi je li defekt ograničen na endosomski odjeljak. U svrhu utvrđivanja mehanizma djelovanja PI3P-a koristit ćemo genetski i farmakološki pristup kako bi ispitali je li progresija ranih u kasne endosome nužna za stvaranje trombocita. Osim toga, identificirat ćemo proteine koji vežu PI3P regulirajući endosomsku dinamiku važnu za stvaranje protrombocita. Ovo će istraživanje doprinijeti našem razumijevanju osnovnih molekularnih procesa trombopoeze koji bi mogli doprinijeti novim terapijskim strategijama u liječenju trombocitopenije.

Ključne riječi

megakariociti, trombociti, trombopoeza, endocitoza, fosfoinozitidi

Znanstveno-istraživački projekti

MkPI

UIP-2014-09-2400

15.09.2016

31.12.2019

nije evidentirano

HRK 999.279

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama