izvor podataka: poirot

Naziv

Twinning koordinacijska akcija u području otvorenih podataka

Twinning Open Data Operational

Opis projekta

Projekt „Twinning open data operative“ (TODO) ima za cilj iskoristiti interdisciplinarnu znanstvenu izvrsnost i inovacijske kapacitete Sveučilišta u Zagrebu (UNIZG) na području otvorenih podataka kako bi se poboljšala ponuda i uporaba otvorenih državnih podataka u Hrvatskoj i šire. Inicijative otvorenih podataka rezultirale su većom dostupnošću podataka, ostvarujući tako ambicije poput poboljšane učinkovitosti i djelotvornosti javnih usluga, povećane transparentnosti, odgovornosti i sudjelovanja građana te stvaranja ekonomske i društvene vrijednosti. Istraživanje otvorenih podataka ključna je komponenta u stvaranju i ubrzanju održivih i inovativnih ekosustava s otvorenim podacima. Međutim, istraživanje otvorenih podataka i istraživanje otvorenih podataka u Hrvatskoj su još uvijek u povojima. Uz podršku ključnih organizacija u hrvatskom ekosustavu otvorenih podataka i uvaženih domaćih i međunarodnih stručnjaka, TODO će poboljšati istraživački kapacitet i istraživačku izvrsnost u istraživanju otvorenih podataka UNIZG-a i njegovog osoblja kroz partnerstvo s dva vodeća sveučilišta u domeni otvorenih podataka, Egejsko sveučilište (UAEGEAN) i Tehničko sveučilište Delft (TUDELFT). TODO će razviti i implementirati interdisciplinarni pristup istraživanju otvorenih podataka s više domena za povećanje zrelosti koncepta i utjecaja ekosustava otvorenih podataka u Hrvatskoj i šire. Aktivnosti usmjerene na osposobljavanje, razmjenu znanja, suradnju, dostizanje i dugoročnu održivost trebali bi uspostaviti međunarodni vodeći ekosustav za istraživanje otvorenih podataka na UNIZG-u. Kroz istraživanje, TODO će istražiti jaz između ponude i potražnje otvorenih podataka i izgraditi razumijevanje ekosustava otvorenih podataka u Hrvatskoj. Sudjelovanje u postojećim međunarodnim mrežama, zajedno s novoizgrađenom sposobnošću znanstvene izvrsnosti i inovacija te povećanom mobilnošću osoblja UNIZG-a, potaknut će uspjeh u privlačenju financiranja istraživanja i obrazovanja i uspostavljanje održivog akademskog ekosustava za istraživanje otvorenih podataka na Sveučilištu u Zagrebu.

"The project ""Twinning Open Data Operational"" (TODO) aims to leverage the interdisciplinary scientific excellence and innovation capacity of the University of Zagreb (UNIZG) in the field of open data to boost the supply and use of open government data in Croatia and beyond...

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

TODO

857592

01.10.2019

30.09.2022

nije evidentirano

EUR 799.988,75

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama