izvor podataka: poirot

Antibakterijska prevlaka za biorazgradive medicinske materijale

Antibacterial coating for biodegradable medicine materials


Do 2050. godine od infekcija koje uzrokuju bakterije otporne na antibiotike moglo bi umrijeti više ljudi nego od AIDSa, tuberkuloze i virusnog hepatitisa zajedno. Samo u Europi 25000 smrtnih ishoda godišnje i troškovi > 1.5 milijarde eura posljedica su rezistentnih mikroorganizama. U ovom će projektu stoga biti razvijeni novi biorazgradivi medicinski materijali s antimikrobno aktivnom prevlakom učinkovitom protiv infekcija sojevima Staphylococcus Aureus na koje ne djeluju antibiotici (MSSA, MRSA). Time će se odgovoriti na zahtjeve Svjetske zdravstvene organizacije koja je ovaj problem istaknula kao glavni problem globalnom javnom zdravlju. Istraživanja će obuhvatiti razvoj antimikrobne prevlake za: i) vodoodbojnu posteljinu, ii) jednokratne antimikrobne obloge te iii) antimikrobne biorazgradive katetere. U razvoju antimikrobne formulacije primijeniti ćemo “beyond-state-of-the-art“ QSAR metode predviđanja djelovanja smjesa nanočestica s drugim biološki aktivnim tvarima pomoću metode odzivnih površina unutar računalnog programa dizajna eksperimenta. Tako proračunate antimikrobne smjese upotrijebiti će se za funkcionalizaciju površine biorazgradivih polimera kombinacijom sol-gel postupka, mikrokapsuliranja, elektroispredanja i 3D-tiska. Nove medicinske polimere karakterizirati ćemo spektroskopskim (LA-ICP-MS/MS, HPLCMS/MS Q-TOF te GC-MS/MS Q-TOF, NTA, UVVIS, ICPOES, GFAAS), kromatografskim (GC, TLC) i mikroskopskim (SEMEDX, TEM) metodama. Nakon modifikacije polimera, ispitat će se njihova nova funkcionalna svojstva (vodoodbojnost, antimikrobnost, postojanost, zeta potencijal). Provedba projekta pomoći će osnaživanju međunarodne interdisciplinarne istraživačke grupe i povećati istraživački potencijal ustanove nabavom nove opreme. Planira se prijava patenta čime će biti podržan razvoj farmaceutske i tekstilne industrije. Transferom znanja među europskih sveučilišta (Zagreba, Oxforda, Beča) poduprijeti će se integracija hrvatskih znanstvenika u europski istraživački okvir.


kemija materijala, nanočestice, sol-gel modifikacija, antimikrobna zaštita, tanke prevlake, optimiranje

materials chemistry, nanoparticles, sol gel modification, antimicrobial protection, thin coating, optimisation

Znanstveno-istraživački projekti

ABBAMEDICA

IP-2019-04-1381

20.12.2019

19.12.2023

nije evidentirano

HRK 952.252,00