izvor podataka: poirot

Naziv

Analiza strukturnih čimbenika konvergencije Republike Hrvatske tijekom tranzicijskog procesa

Analysis of structural factors of convergence of Croatia during the transition process

Opis projekta

Čitav niz dosadašnjih istraživanja ukazao je ispravnost empirijske činjenice kako je Hrvatska tijekom posljednjih 27, odnosno gotovo 40 godina relativno zaostala za okruženjem. S izuzetkom nekih općenitih ideološki obojenih kritika stanja i razvoja ekonomije, ekonomska istraživanja nisu otišla u smjeru otkrivanja ključnih uzroka navedene stagnacije odnosno relativnog ekonomskog zaostajanja. Cilj ovoga istraživanja je pronaći ključne čimbenike koji objašnjavaju ekonomske (ne)uspjehe tranzicijskih zemalja u kontekstu teorija rasta, strukturnih promjena, tržišta rada, tržišta kapitala i sektorske analize. Najvažniji ishodi navedenog istraživanja trebali bi ponuditi podlogu na kojoj bi se mogla povesti činjenično utemeljena rasprava o rješavanja nagomilanih razvojnih problema hrvatskog gospodarstva. Osnovni učinak istraživanja trebao bi biti rasvjetljavanje različitosti zabilježenih u razvojnom putu Hrvatske i ostalih tranzicijskih zemalja tijekom posljednjih 30 godina tranzicije, ispitivanje korelacije i kauzalne veze između specifičnosti hrvatskog razvojnog puta, makroekonomskih agregata i relativnog gospodarskog zaostajanja. Očekivani znanstveni rezultati istraživanja su objava do (ovisno o trajanju recenzije) 11 radova u znanstvenim časopisima citiranim u WoS ili Scopus bazama podataka. Objava jednog poglavlja u knjizi kod svjetski renomiranog izdavača. Prezentacija 4 rada na domaćim i 11 prezentacija rezultata istraživanja na relevantnim međunarodnim konferencijama. U metodološkom smislu fokusirati ćemo se na sofisticirane ekonometrijske metode (PVAR, prostorna ekonometrija, log-t-testovi konvergencije, dinamički threshold panel modeli...) kako bi maksimalno povećali izglede za objavljivanje u gornjim kvartilima, te stoga planiramo organizaciju 2 ekonometrijske radionice renomiranih gostujućih profesora iz područja panel ekonometrije i ekonometrije vremenskih serija. U posljednjoj godini projekta planiramo završni skup i prezentaciju rezultata na skupu u HAZU-u.

Ključne riječi

Tranzicija, konvergencija, ekonomski rast, faktori rasta, strukturne promjene, sektorske promjene, inovacije, globalni lanci vrijednosti

Transition, convergence, economic growth, growth factors, structural change, relative shares of sectors, innovations, global value change

Znanstveno-istraživački projekti

CONVRH

IP-2019-04-4500

20.02.2020

19.02.2024

nije evidentirano

HRK 488.077,88

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama