izvor podataka: poirot

Gensko, proteinsko i RNA profiliranje kolorektalnog karcinoma primjenom tekuće biopsije

Genetic, Protein and RNA Profiling of Colorectal Cancer Using Liquid Biopsy


Tekuća biopsija neinvazivan je i ponovljiv postupak uzimanja periferne krvi iz koje se specifičnim metodama izoliraju cirkulirajuće tumorske stanice (CTC), vezikulne strukture podrijetlom iz tumorskih stanica, eksosomi te cirkulirajuća tumorska DNA (ctDNA). Cilj predloženog istraživanja jest identifikacija biopokazatelja specifičnih za kolorektalni karcinom (CRC) u biološkim uzorcima dobivenim tim neinvazivnim postupkom te procjena njihovog dijagnostičkog potencijala u usporedbi s uzorcima tkiva dobivenim tijekom kolonoskopije. Za biopokazatelje odabrani su oni geni, RNA i proteini koji su povezani s etiologijom CRC-a; promjenama signalnih putova, remodeliranjem izvanstaničnog matriksa, međustaničnom komunikacijom, povećanom vaskularnom permeabilnošću i upalom potaknutom tumorom. Istraživanje će obuhvatiti detekciju genskih varijanti sljedećih gena: KRAS, BRAF, NRAS, PIK3CA, TP53, and JAK2. Među RNA transkriptima bit će analizirane relevantne mikroRNA i ekspresija gena c-MYC. Proteinska analiza obuhvatit će proteine za koje postoji dokazana povezanost s CRC. Predloženi projekt uključit će 60 pacijenata s CRC-om i 200 pacijenata s adenomom (pre-CRC, referentna skupina). Genski profili za CRC i pre-CRC bit će generirani iz podataka o genskim varijantama prisutnim u tkivu i ctDNA. RNA profil odnosit će se na podatke o prethodno navedenim RNA transkriptima prisutnim u tkivu i eksosomima. Proteinski profil bit će generiran iz podataka o koncentraciji CEA i CA 19-9 u serumu te DPP IV, MMP9, Hsp60, Hsp70, kadherin17 i TGF-beta u tkivu i eksosomima. Kao rezultat ispitivanja očekuje se utemeljena procjena dijagnostičkog potencijala svakog odabranog biopokazatelja za CRC koji se može analizirati u biološkim uzorcima dobivenim postupkom tekuće biopsije i da odabrani geni i njihove varijante, RNA transkripti i proteini prisutni u ctDNA i eksosomima jednoznačno zrcale molekulska događanja u tumorskom tkivu.


tekuća biopsija, kolorektalni karcinom, biopokazatelji, cirkulirajuća tumorska DNA, eksosomi, cirkulirajuće tumorske stanice

liquid biopsy, colorectal cancer, biomarkers, circulating tumor DNA, exosomes, circulating tumor cells

Znanstveno-istraživački projekti

CRCMolProfil

IP-2019-04-4624

01.03.2020

29.02.2024

nije evidentirano

HRK 999.000,00