izvor podataka: poirot

Naziv

Biomedicinsko oslikavanje karcinoma dojke

Biomedical imaging of breast carcinoma

Opis projekta

Biomedicinsko oslikavanje omogućava vizualni prikaz unutarnjih organa te se smatra obećavajućom strategijom u dijagnostici. Radiomika, veza između slikovnih metoda i personalizirane medicine, analizira različite radiomske značajke ekstrakcijom velikih količina kvantitativnih značajki slike. Karcinom dojke (BC), heterogena bolest koja dolazi u nekoliko histoloških podtipova koji se razlikuju u kliničkoj slici i terapijskom odgovoru, je najčešći karcinom u žena. Rezistencija na sistemsku terapiju je uobičajena, a rana detekcija iste krucijalna je za optimalno liječenje tih bolesnika. Neoadjuvantna terapija (NAT), preoperativna sistemska terapija, provodi se sa svrhom smanjenja opsega kirurškog zahvata. Radiološka dijagnostika ima važnu ulogu u praćenju uspjeha NAT i ranom otkrivanju potencijalne progresije bolesti tijekom NAT. Procjena fenotipa primarnog tumora i metastaza je od velike važnosti za određivanje mogućnosti liječenja. Budući da je uzimanje uzastopnih biopsija iz udaljenih metastaza često otežano, radiomika kao neinvazivna metoda ima veliki potencijal u detekciji fenotipova otpornih na terapiju. Ova studija će procijeniti prediktivni potencijal radiomskih fenotipova ekstrahiranih iz dinamičke magnetne rezonance (DCE-MRI) pri određivanju podtipova BC, stadija bolesti i procjeni dugoročnih ishoda. Evaluirat će se radiomski fenotipovi primarnog BC i udaljenih metastaza temeljeni na DCE-MRI snimkama. Analizirat ćemo promjene radiomskih značajki ekstrahiranih iz multiparametrijske magnetske rezonance (mp-MRI) prije i nakon dva ciklusa NAT, kao i potencijal istih u procjeni potpunog patološkog odgovora. Evaluirat će se prediktivna vrijednost razine ekspresije receptora osjetljivog na kalcij (CaSR) za razlikovanje koštanih i visceralnih metastaza kao i povezanost kolina i pojavnog difuzijskog koeficijenta iz analize mp-MRI s izražajem CaSR.

Ključne riječi

Radiomika, Veliki podatci, MR dojke, Oslikavanje dojke, Karcinom dojke, Biomarker, CaSR

Radiomics, Big data, Breast MRI, Breast Imaging, Breast cancer, Biomarker, CaSR

Znanstveno-istraživački projekti

BOBCAt

IP-2019-04-3684

07.01.2020

06.01.2024

nije evidentirano

HRK 611.400

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama