izvor podataka: poirot

Fotokemija: Reakcijski mehanizmi i primjene u organskoj sintezi i biologiji

Photochemistry: Reaction Mechanisms and Applications in Organic Synthesis and Biology


Fotokemija je važno multidisciplinarno znanstveno područje zbog brojnih razvijenih primjena u suvremenim tehnologijama. Predloženi projekt usmjeren je na proučavanje nekoliko temeljnih fotokemijskih reakcija, kao i na pronalaženje primjene tih reakcija u organskoj sintezi i biologiji. Rad će obuhvatiti tri istraživačke teme: 1) prijenos protona u pobuđenom stanju s dušikovog atoma kao kiselog centra, 2) fotoheterolizu različitih anilinskih derivata za razvoj novih fotouklonjivih zaštitnih skupina u organskoj kemiji (fotocages) i 3) razvoj novih foto-tretmana raka, što će uključiti istraživanje nekoliko klasa molekula: karbazola, oligopeptida i BODIPY derivata. Istraživanje se sastoji od četiri radna paketa: A) sinteza novih molekula prekursora, B) ispitivanje fotokemijske reaktivnosti tih molekula i pronalaženje primjene fotokemijskih reakcija u organskoj sintezi, C) istraživanje mehanizama fotokemijskih reakcija spektroskopskim tehnikama i računima, te D) ispitivanje biološke aktivnosti. Predloženi projekt predstavlja prije svega temeljno istraživanje u području organske kemije. Očekuje se da će istraživačke aktivnosti dovesti do otkrića koja će povećati temeljna znanja u organskoj kemiji, fotokemiji, supramolekularnoj i medicinskoj kemiji. Osim temeljnog karaktera predloženih istraživanja, tražit ćemo primjene i unaprijediti stanje tehnike u otkrivanju novih lijekova koji se mogu aktivirati svjetlom. Očekuje se da će PhotoApp tim pronaći brojne lead molekule s antiproliferativnim djelovanjem, pružajući mogućnosti za daljnja istraživanja i potencijalni razvoj novih metodologija za liječenje raka uz minimalne nuspojave, što potencijalno utječe na dobrobit društva u cjelini.


fotokemija, prijenos protona u pobuđenom stanju (ESIPT), kinon-metidi, fotokavezi, fotoaktivirajući lijekovi

photochemistry, excited state intramolecular proton transfer (ESIPT), quinone methides, photocages, photoactivable drugs

Znanstveno-istraživački projekti

PhotoApp

IP-2019-04-8008

15.01.2020

14.01.2024

nije evidentirano

HRK 996.999,00