izvor podataka: poirot

Naziv

Mapiranje parlamentarnih izbora 1848. – 1918. u Hrvatskoj

Mapping the Parliamentary Elections 1848 – 1918 in Croatia

Opis projekta

Glavni istraživački cilj ovoga projekta jest na hrvatskom primjeru sustavno istražiti i mapirati parlamentarne izbore od uvođenja Sabora kao modernoga, jednodomnog predstavničkog tijela (1848) do sloma Austro-Ugarske (1918). Izbori su tada služili kao središnji način političkog izražavanja na nacionalnim i lokalnim razinama. Istraživanje obuhvaća područje Kraljevine Hrvatske i Slavonije, koje bi se, u određenoj mjeri, kompariralo s izbornim rezultatima u Dalmaciji, gdje se primjenjivao austrijski tip izbornoga prava s kurijalnim sustavom. U dosadašnjim historiografskim radovima nekoliko je autora pisalo o povijesti hrvatskoga parlamentarizma u sklopu multinacionalne zajednice naroda u Habsburškoj Monarhiji. U njima su, s obzirom na promatranje izbornih rezultata za Hrvatski sabor isključivo kao pokazatelja trenutačnih političkih ozračja za stvaranje stranačko-političkoga pejzaža, središnje mjesto zauzimali zbirni pregledi rezultata pojedinih saborskih izbora, a naglasak je stavljen na ispitivanje stranačkih ideologija i ustavnih pitanja. Na taj su način izostale sustavne analize izbora, koje bi ukazale na više bitnih čimbenika: izborne zakone, izborne reforme, izborne kampanje, strukture izbornih jedinica i izborništva (izborne geometrije), stranačke organizacije i biografske analize saborskih zastupnika u funkciji ispitivanja političkih elita. Osim toga, preliminarna istraživanja pokazuju da se u iznesenim pregledima pojavljuju neispravni podatci i da se nije vodilo računa o više specifičnih pojedinosti vezanih uz izborne zakone, poput dopunskih izbora ili verifikacije izbornih mandata. Stoga je zadaća ovoga projekta cjelovito sagledati izbornu povijest i ispraviti navedene propuste kako bi se dobila pouzdana baza podataka o saborskim zastupnicima i njihovim izbornim tijelima.

Ključne riječi

mapiranje, parlamentarni izbori, parlament, izbornici, Hrvatska, Vojna krajina, Habsburška Monarhija

Mapping, Parliamentary Elections, Parliament, Electors, Croatia, Military Frontier, Habsburg Monarchy

Znanstveno-istraživački projekti

MAPPAR

IP-2019-04-5148

01.01.2020

31.12.2023

nije evidentirano

HRK 414.500

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama