izvor podataka: poirot

Laserska sinteza nanočestica i primjene

Laser synthesis of nanoparticles and applications


Plazmene tehnologije poprimaju sve veće zanimanje i značenje u razvoju naprednih materijala nove generacije zbog svojih jedinstvenih svojstava, široke primjene i učinkovitosti djelovanja. Obrada materijala pomoću plazme sve se više koristi u industrijskim, tehnoloških i medicinskim primjenama. Ovaj projekt se zasniva na laserskoj inovativnoj sintezi koloidnih otopina nanočestica, obradi polimera pomoću atmosferskog plazmenog mlaza i njihovim primjenama u razvoju novih kompozitnih materijala. Laserska sinteza nanočestica bazira se na procesu laserske ablacije metalnih meta u tekućinama , a i ne onečišćuje okoliš ('green' tehnika sinteze) jer nema uporabe kemikalija i nusprodukata kemijskih reakcija. Nanočestice od interesa su metali, metalni oksidi i dvokomponentne nanočestice. Nanočestice će se koristiti za razvoj fotokatalize i za inkorporaciju u polimere i srodne materijale (tekstilne polimerne materijale i polimere relevantne za pakiranje hrane). Inkorporaciju nanočestica u polimerne materijale bit će potpomognuta hladnim atmosferskim plazmenim mlazom. Ovo je vrsta neravnotežne i netermalne plazme pa nema oštećenja za termoosjetljive materijale, ali je istovremeno vrlo reaktivna zbog prisutnosti radikala. Cilj projekta je dobiti polimerne materijale za pakiranje hrane s boljim barijernim svojstvima i antimikrobnom aktivnošću i malom stopom curenja nanočestica iz materijala, tekstilne polimerne materijale s boljom UV zaštitom i boljom antimikrobnom učinkovitošću kao i unaprijediti proces fotokatalize primjenom specijalno dizajniranih nanočestica dobivenih razvojem inovativne tehnike laserske sinteze nanočestica u tekućinama. Rezultati projekta mogu imati utjecaja na razvoj materijala relevantnih za pakiranje hrane i umjetnog tekstila. Projekt će jednim svojim dijelom biti posvećen obrazovanju dodiplomskih i doktorskih studenata kao i poslijedoktoranada što svakako doprinosi razvoju njihovih karijera.


plazmene tehnologije, obrade plazmom, laserska sinteza nanočestica, metalne nanočestice, dvokomponentne nanočestice, metal oksidne nanočestice, atmosf

plasma technology, plasma processing, laser synthesis of nanoparticles, metallic nanoparticles, two-component nanoparticles, metal-oxide nanoparticles

Znanstveno-istraživački projekti

LaSyNanoApp

IP-2019-04-6418

01.02.2020

31.01.2024

nije evidentirano

HRK 1.499.920,00