izvor podataka: poirot

Naziv

Reguliranje funkcije štitne i doštitne žlijezde i homeostaze kalcija u krvi

Regulation of thyroid and parathyroid function and blood calcium homeostasis

Opis projekta

Publicirani rezultati naše istraživačke skupine predstavljaju prve identificirane genetske varijante za većinu hormona/antitijela štitne žlijezde. Udio objašnjene genetske varijance za hormon doštitne žlijezde (PTH) iznosi samo 5,34% dok za kalcitonin i osteokalcin koji zajedno s PTH reguliraju homeostazu kalcija u krvi nema provedenih cjelogenomskih studija do sada. Predikcijske analize poprimaju sve veći značaj u posljednjih nekoliko godina. Cilj takvih analiza je predviđanje vrijednosti kvantitativnog svojstva baziranog na zajedničkom učinku genetskih i okolišnih čimbenika. Ovakav tip analiza nije primijenjen za predviđanje razine hormona/antitijela štitne žlijezde, kao ni za parametre koju reguliraju homeostazu kalcija u krvi. Stoga su prva dva cilja predloženog projekta povećanje udjela objašnjene genetske varijance za hormone/antitijela štitne žlijezde i parametara regulacije homeostaze kalcija u krvi i predikcija istih bazirana na genetskim i okolišnim čimbenicima. Istraživanje će biti provedeno na 2.000 ispitanika (populacije imenovane Korčula2, Korčula3), a rezultati će biti objedinjeni meta-analizom s prethodno dobivenim rezultatima na 3.000 ispitanika (populacije imenovane Split, Korčula1, Vis) za hormone i antitijela štitne i doštitne žlijezde, dok će analize za vrijednosti kalcitonina i osteokalcina biti provedene po prvi put na ukupno 5.000 ispitanika (u svim populacijama). Svi ispitanici regrutirani su iz projekta „10.001 Dalmatinac“ te raspolažemo genotipskim i nizom anamnestičkih i fenotipski mjerljivih podataka potrebnih za ove analize. Treći cilj projekta predstavlja funkcionalnu potvrdu identificiranih gena koji se povezuju s razinom tireoglobulina (Tg) i pozitivnim nalazom protutijela štitne žlijezde (TPOAt i/ili TgAt) u plazmi. Utvrdit će se razlika u ekspresiji dva gena u patološkom u odnosu na zdravo tkivo štitne žlijezde imunohistokemijskim metodama. Ovakva istraživanja preduvjet su razvoja personalizirane medicine.

Ključne riječi

hormoni i antitijela štitne žlijezde, parametri homeostaze kalcija u krvi, genetska varijanca, predikcijska analiza, analiza ekspresije gena

thyroid hormones and antibodies, parameters of calcium homeostasis, genetic variance, prediction analysis, gene expression analysis

Znanstveno-istraživački projekti

THPTHCAREGULATION

IP-2019-04-2593

01.03.2020

29.02.2024

nije evidentirano

HRK 1.000.000

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama