izvor podataka: poirot

Naziv

Lingvistička geografija Hrvatske u europskome okružju

Linguistic Geography of Croatia in the European Context

Opis projekta

Temeljni je cilj projekta stvaranje reprezentativnoga jezičnog zemljovida Hrvatske (oko 150 pomno odabranih hrvatskih punktova te desetak punktova hrvatskih govora iz dijaspore) te izradba oglednih digitalnih zemljovida za Lingvistički atlas Istre na temelju kartografske obradbe tridesetak reprezentativnih tema. Tako zahtjevan i složen zadatak može se ostvariti samo stvaranjem snažne istraživačke grupe na području lingvističke geografije kako bi se koordinirala geolingvistička i dijalektološka istraživanja koja se provode u raznim istraživačkim ustanovama u Hrvatskoj. Objedinjavanjem istraživanja oko jednog središnjeg geolingvističkog znanstvenog projekta postići će se sinergijski učinak s ciljem stvaranja reprezentativnog jezičnog zemljovida Hrvatske. Rad na projektu provodit će se suradnjom nekoliko istraživačkih skupina (Zavod za lingvistička istraživanja HAZU, Sveučilišta u Zagrebu, Zadru, Rijeci i Puli, IHJJ) te dvoje suradnika iz Nizozemske i Slovenije. Iako se ovaj projektni prijedlog temelji na tradicionalnim dijalektološkim istraživanjima i uvriježenoj metodologiji lingvističke geografije, u izvedbi će se primjenjivati suvremene metode i tehnike na polju lingvističke geografije, odnosno arealne lingvistike. Jezični će zemljovidi biti georeferencirani, podatci će biti pohranjeni u baze podataka, a samo kartografiranje izvodit će se s pomoću GIS-a. Interpretacija zemljovida koja će se temeljiti na analizi unutarjezičnih i izvanjezičnih čimbenika rasprostranjenosti analizirane jezične pojave predstavlja bitan odmak od tradicionalne lingvističke geografije. Konačno, ovaj je projekt i međunarodno relevantan jer će pojedini suradnici hrvatsku jezičnu građu prezentirati i u okvirima već postojećih europskih projekata lingvističke geografije (Općeslavenski lingvistički atlas – OLA, Europski lingvistički atlas – ALE i Mediteranski lingvistički atlas – ALM) što neprijeporno bitno pridonosi međunarodnoj vidljivosti hrvatske dijalektologije i jezikoslovlja uopće.

Ključne riječi

lingvistička geografija, hrvatska dijalektologija, arealna lingvistika, geolingvistika, Lingvistički atlas Istre, OLA, ALE, ALM

linguistic geography, Croatian dialectology, linguistic atlas, geolinguistics, Linguistic atlas of Istria, OLA, ALE, ALM

Znanstveno-istraživački projekti

LinGeH

IP-2019-04-3688

01.01.2020

31.12.2023

nije evidentirano

HRK 722.000

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama