izvor podataka: poirot

Naziv

Pametne usluge usmjerene čovjeku u interoperabilnim i decentraliziranim okolinama Interneta stvari

Human-centric smart services in interoperable and decentralised IoT environments

Opis projekta

Internet stvari (IoT) je identificiran kao revolucionarna tehnologija koja donosi digitalnu transformaciju u mnoga područja te stvara značajan utjecaj na cjelokupno ljudsko društvo. Omogućava ispreplitanje fizičkog i digitalnog svijeta pomoću umreženih ur

Internet of Things (IoT) is identified as a disruptive technology which brings digital transformation into many domains and creates significant impact on the overall human society. It enables the interweaving of the physical and digital world by means of

Ključne riječi

Internet stvari (IoT), interoperabilnost, sigurnost, privatnost, tehnologija Blockchain, distribuirana digitalna knjiga, kognitivne usluge

Internet of Things (IoT), interoperability, security, privacy, Blockchain, Distributed Ledger Technology, cognitive services

Znanstveno-istraživački projekti

IoT4us

IP-2019-04-1986

01.01.2020

31.12.2023

nije evidentirano

HRK 1.214.190

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama