izvor podataka: poirot

GEOloška karakterizacija podzemlja istočnog dijela Dravske depresije s ciljem procjene Energetskog Potencijala

GEOlogical characterization of the Eastern part of the Drava depression subsurface intended for the evaluation of Energy Potentials


Predloženi projekt svojim ciljevima je usklađen s trendom globalnog porasta potreba društva za korištenjem energetskih resursa, pri čemu još uvijek vodeće mjesto zauzimaju nafta i prirodni plin, no uz porast svijesti o potrebi dekarbonizacije energenata, naglašen je i rast potrošnje energije iz obnovljivih izvora. Kroz petogodišnje razdoblje planira se detaljno obraditi izdvojeni dio volumena podzemlja unutar hrvatskog dijela Panonskog bazenskog sustava kao primjera za utvrđivanje energetskog potencijala podzemlja s obzirom na preostale konvencionalne i nekonvencionalne rezerve nafte i prirodnog plina. Također, kao jednu od relevantnih znanstvenih i nacionalnih tema proizašlu iz osviještenosti problema klimatskih promjena i smanjivanja emisija stakleničkih plinova, kroz isto razdoblje procijenit će se potencijal istraživanog područja za geološko skladištenje CO2. Istraživanje je raspoređeno prema godišnjim razdobljima pri čemu su u prve tri godine istraživanja usredotočena na generalnu geološku karakterizaciju podzemlja, temeljenu na interpretaciji postojećih bušotinskih i seizmičkih podataka, kao i na interpretaciji novih podataka prikupljenih terenskim istraživanjima. U posljednje dvije godine ključni elementi (ugljikovodični potencijal i potencijal skladištenja CO2) se izvode iz geološkog modela podzemlja te se provodi diseminacija rezultata kroz konferencije, radionice i publikacije. Kao krajnji rezultat projekta, očekuje se kvantifikacija potencijalnih preostalih rezervi ugljikovodika, izdvajanje potencijalnih zona za iskorištavanje geotermalne energije te procjena mogućnosti geološkog skladištenja CO2 kao i razvoj novih metodologija u istraživanjima.


ugljikovodici, geološko skladištenje CO2, strukturno modeliranje, bazensko modeliranje, podpovršina, Panonski Bazen, Hrvatska

hydrocarbons, geological storage of CO2, structural modelling, basin modelling, subsurface, Pannonian Basin, Croatia

Znanstveno-istraživački projekti

GEODEP

UIP-2019-04-3846

17.02.2020

16.02.2025

nije evidentirano

HRK 1.736.859,17