izvor podataka: poirot

Epigravetijenske zajednice sjeverne Dalmacije

Epigravettian communities of Northern Dalmatia


Razdoblje gornjeg paleolitika na području sjeverne Dalmacije izrazito je slabo istraženo. Situacija nije bolja niti ako u obzir uzmemo širi prostor istočnog Jadrana, gdje postoji svega desetak dovoljno istraženih nalazišta iz vremena epigravetijena. Uz to, tek mali broj nalazišta na istočnoj obali Jadrana mogu se datirati u vrijeme starije od 13,000 god. prije sadašnjosti, a posebno su rijetka nalazišta koja se mogu datirati u vrijeme trajanja ili neposredno nakon kasnoglacijalnog maksimuma. Pećina Vlakno na Dugom otoku jedno je od rijetkih koje ima kulturne slojeve iz ovih razdoblja. Nova istraživanja kako u pećini Vlakno, tako i na drugim projektom predloženim lokacijama doprinijet će stoga proučavanju gornjeg paleolitika jugoistočne Europe. Sa znanstvene strane istraživanja će pomoći u definiranju načina na koji su ljudske zajednice mijenjale svoje ponašanje i pružiti važne informacije na temu naseljavanja i kretanja zajednica u razdoblju posljednjeg ledenog doba. Pomoći će u definiranju načina na koji su ljudske zajednice mijenjale svoje ponašanje i pružiti važne informacije na temu naseljavanja i mobilnosti zajednica. Dobiveni podatci lako će se moći inkorporirati u druga slična istraživanja na širem prostoru i tako popuniti praznine koje su do sada postojale vezane uz razdoblje epigravetijena.


Vlakno, Gornji paleolitik, epigravetijen, pleistocen, litika, nakit, koštani alat

Vlakno cave, Upper Palaeolithic, Epigravettian, Pleistocene, Lithic, personal ornaments, bone tools

Znanstveno-istraživački projekti

EpiC

IP-2019-04-6115

01.02.2020

31.01.2024

nije evidentirano

HRK 599.240,00