izvor podataka: poirot

Naziv

Taložni paleobazeni, vodeni prolazi i migracije biote

Sedimentary paleobasins, water corridors and biota migrations

Opis projekta

Živi svijet osjetljiv je na promjene okolišnih uvjeta. One utječu na prilagodbe, migracije i nastanak novih vrsta, a mogu dovesti i do izumiranja. Stijene sadrže dokaze o takvim zbivanjima u geološkoj prošlosti, fosile. Na području Hrvatske postoje stijenski zapisi o razvoju biote iz različitih životnih okoliša: od oceanskih i morskih, preko bočatih do slatkovodnih i kopnenih. Najstariji se nalaze u paleozojskim naslagama, a mogu se pratiti kroz mezozoik i kenozoik sve do danas. Posebno su zanimljive stijene gornjopaleozojsko-trijaskih oceanskih okoliša te neogenskih epeiričkih i jezersko-kopnenih bazena. U permu su zabilježene globalne krize na granici gvadalupija i lopingija, te, najveće izumiranje ikad, na prijelazu iz perma u trijas. Tragovi tih događaja nalaze se u stijenama naših Dinarida. S druge strane, razvoj neogenskoga epikontinentalnog Paratethys mora (danas u sjevernoj Hrvatskoj), uspostave i prekidi njegovih veza sa svjetskim morima i oceanima, prelazak u jezero, zapunjavanje jezera i formiranje kopna, utjecali su na biotu kroz njezinu radijaciju i diverzifikaciju, migraciju, izumiranje i pojavu endemizma. Suvremenim terenskim i laboratorijskim metodama, koje uključuju radiometrijsko datiranje naslaga, interpretaciju taložnih okoliša i njihove promjene kroz vrijeme te utjecaj čimbenika kao što su eustatska kolebanja, sinsedimentacijska tektonika, klimatske promjene i vulkanizam na bazene i biotu, istražit će se gornjopaleozojske i trijaske stijene na području Krških Dinarida te neogenske naslage u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj, na prostoru Slavonskih gora i na Banovini. Ciljevi istraživanja uključuju odredbu vremenskoga okvira pojedinih događaja, rekonstrukciju razvoja i međusobne povezanosti taložnih bazena te utjecaj intrabazenskih i ekstrabazenskih čimbenika na bazene i živi svijet u njima. Istraživanjima će se nadopuniti znanja o globalnim i lokalnim, postupnim i iznenadnim stresnim događajima, njihovoj kronologiji i utjecaju na taložne bazene i biotu.

Ključne riječi

paleobazeni, vodeni prolazi, migracija biote, Krški Dinaridi, Centralni Paratethys

paleobasins, water corridors, biota migration, Karst Dinarides, Central Paratethys

Znanstveno-istraživački projekti

SEDBAS

IP-2019-04-7042

02.01.2020

01.01.2023

nije evidentirano

HRK 933.281

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama