izvor podataka: poirot

Naziv

Model slobodnog odlučivanja o karijeri: Uloga autonomne karijerne motivacije te zaštitnih i rizičnih faktora u profesionalnom razvoju adolescenata

The Model of Free Career Choice: The Role of Autonomous Career Motivation and Protective and Risk Factors in Career Development of Adolescents

Opis projekta

Projekt FreeCareerChoice usmjeren je ispitivanju procesa odlučivanja o karijeri tijekom adolescencije. Teorije izbora i razvoja karijere uglavnom se ne bave širokim spektrom zaštitnih i rizičnih faktora koji djeluju na slobodu izbora zanimanja, niti se posvećuju motivacijskim procesima koji pokreću mlade ljude na odlučivanje o svom zanimanju. U okviru ovog projekta predlažemo Model slobodnog odlučivanja o karijeri u kojem naglašavamo ulogu zaštitnih i rizičnih faktora te autonomne karijerne motivacije u profesionalnom razvoju adolescenata. Smatramo da zaštitni i rizični faktori i autonomna karijerna motivacija, uz profesionalnu zrelost, djeluju na kvalitetu odabira karijere i posljedično na profesionalne ishode. U istraživanju će sudjelovati učenici osnovnih i srednjih škola dobi od 11 do 19 godina. Tri temeljna istraživačka cilja su (1) operacionalizacija konstrukta autonomne karijerne motivacije, (2) provjera uloge autonomne karijerne motivacije te zaštitnih i rizičnih faktora u modelu slobodnog odlučivanja u karijeri te (3) nadogradnja online sustava za profesionalno usmjeravanje Put karijere i evaluacija njegove učinkovitosti. Projekt uključuje tri nezavisna kvantitativna istraživanja (krossekcijsko i longitudinalno istraživanje te kvazieksperiment) te nekoliko manjih kvalitativnih studija. Rezultati istraživanja će osim znanstvenih publikacija i diseminacije uključivati i nadogradnju sustava za profesionalno usmjeravanje Put karijere koji će biti besplatan i javno dostupan svim korisnicima.

Ključne riječi

Razvoj karijere, Model slobodnog odlučivanja o karijeri, autonomna karijerna motivacija, zaštitni i rizični faktori u karijeri, Put karijere

Career development, Model of Free Career Choice, autonomous career motivation, protective and risk factors in career, The Career Path

Znanstveno-istraživački projekti

FreeCareerChoice

IP-2019-04-7537

01.01.2020

31.12.2023

nije evidentirano

HRK 541.020

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama