izvor podataka: poirot

Fenomeni na površini tijekom priprave naprednih nanokompozita infiltracijom i funkcionalizacijom poroznih materijala

Surface limitations in preparing and infiltration of hard porous nanomaterial by soft or liquid precursors for performance enhancing


Neophodno je unaprijediti pokazatelje učinkovitosti funkcionalnih materijala. U zadnje vrijeme, ova nejasna izjava prati istraživanje i razvoj naprednih materijala, kompozita i strukturiranih materijala koji teže uređenosti i funkcionalnosti na nano razini. Kao praktični ishod tijeka istraživanja česte su izjave poput: mehanizmi i razmjer kontakta faza nisu jasni na temelju čega je utvrđena potreba za daljnjim istraživanjem… Suprotno tome, ovaj projekt jasno utvrđuje da su procesi na i oko površine ključne za postizanje unaprjeđenja u širokom području naprednih materijala. Naime, istraživači koji se bave površinama još u potpunosti ne kontroliraju procese u planarnim uzorcima među sastavno jednostavnim fazama pri atmosferskim uvjetima. U tum duhu, ovaj projekt želi posvetiti pažnju razjašnjavanju složenijih aspekata istraživanja površina materijala. Posebno atraktivno i kompleksno, a nedovoljno istraženo je područje kontakta poroznih ili nanostrukturiranih materijala sa drugim materijalima korištenjem metoda mokre kemije. Problemi razumijevanja mehanizama unaprjeđenja svojstava materijala prilikom kontakta poroznih čvrstih i kapljevitih materijala su još izraženiji. Praćenje takvih konfiguracija praćeno je ključnim pitanjima: 1) Kako kontrolirati procese potrebne za pripravu takvih materijala i svojstva? 2) Kako uočiti, potvrditi i procijeniti pripravljene materijale i svojstva? 3) Kako razumjeti i predvidjeti ponašanje materijale i svojstva? Cilj projekta je uspostaviti efikasnu ustraživačku grupu sa nezavisnim smjerom istraživanja u znanosti materijala. Grupa će na temelju dosadašnjih pokazatelja izvrsnosti i uspostavljenih domaćih i međunarodnih kanala suradnje biti u stanju interdisciplinarno primijeniti rezultate ovog istraživanja.


površine, poroznost, infiltracija, nanomaterijali, grazing, skliski kompoziti, postupno otpuštanje

surface, porous, infiltration, nanomaterials, grazing, slippery composites, sustained release

Znanstveno-istraživački projekti

SLIPPERYSLOPE

UIP-2019-04-2367

01.02.2020

31.01.2025

nije evidentirano

HRK 1.999.750,00