izvor podataka: poirot

Rat, žrtve, nasilje i granice slobode u hrvatskoj povijesti 20. stoljeća

War, Victims, Violence and Borders of Freedom in the Croatian 20th Century


Cilj projekta je istražiti kako su totalitarni-autoritarni režimi u Hrvatskoj tijekom 20 stoljeća (režim Nezavisne Države Hrvatske i režim Demokratske Federativne Jugoslavije/Federativne Narodne Republike Jugoslavije/Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije) primjenjivali različite oblike nasilja kako bi ostvarili svoje ideološke-političke ciljeve. Projekt će se baviti razdobljem Drugoga svjetskoga rata i razdobljem od 1945. do 1990. godine. Podjednako važan cilj projekta je pobliže ustanoviti kako su na navedeno nasilje, kako bi se zaštitili i preživjeli, reagirali pojedinci i skupine prema kojima je to nasilje bilo usmjereno. Također će se projekt baviti problemima ustanovljavanja broja, odnosno procjene žrtava Drugoga svjetskoga rata i poraća. Projekt će se znatnim dijelom temeljiti na opširnim istraživanjima neobjavljenog arhivskog gradiva. Rezultat projekta bit će, među ostalim, cijeli niz znanstvenih članaka, kao i nekoliko monografija, te održavanje niza znanstvenih kolokvija i okruglih stolova.


Hrvatska, suvremena povijest, totalitarizam, nasilje, žrtve

Croatia, contemporary history, totalitarianism, violence, victims

Znanstveno-istraživački projekti

WarVic

IP-2019-04-6673

01.01.2020

31.12.2023

nije evidentirano

HRK 413.900,00