izvor podataka: poirot

Naziv

Primjena naprednih tehnologija obrade voda za uklanjanje mikroplastike

Advanced Water Treatment Technologies for Microplastics Removal

Opis projekta

U današnje vrijeme ljudi postaju svjesni problema prisutnosti mikroplastike (MP) u okolišu. Zbog veličine čestica (< 5 mm), organizmi ju znatno lakše unose u sebe. Na taj se način povećava njihova izloženost plastici, što može imati neželjene zdravstvene posljedice. Dosadašnje studije uklanjanja MP-a iz voda su relativno rijetke i oskudne pa je glavni cilj AdWaTMiR-a upravo razvoj novih inovativnih metodologija obrade MP-a u vodama te izrada i potvrđivanje rezultata u novoizrađenom prototipu reaktora za uklanjanje. Razvijeni procesi odlikovati će se tehnološkom učinkovitoću, ekološkom prihvatljivošćui i ekonomskom opravdanošću, bit će održivi i kompatibilni principima kružne ekonomije. Istraživanja vezana za AdWaTMiR odvijat će se kroz 6 cjelina: 1. Priprema MP standarda 2. Razvoj analitičkih metoda za određivanje MP-a u vodi 3. Biorazgradnja MP-a u vodenim suspenzijama 4. Degradacija MP-a u vodenim suspenzijama pomoću AOP-a 5. Uklanjanje MP-a iz vodenih suspenzija membranskim postupcima 6. Spajanje MBR sustava s AOP-ovima u inovativnom reaktorskom sustavu Hipoteze projekta su: 1. Napredni procesi biorazgradnje su učinkovit pristup uklanjanju MP-a iz vode. 2. AOP je učinkovit pristup uklanjanju MP-a iz vode. 3. AOP-MBR spajanje je učinkovitije od ostalih dvaju MP tretmana. AdWaTMiR je fokusiran na postizanje kratkoročnih politika Europske komisije u dijelu razvoja novih tehnologija i zaštite okoliša, koje moraju biti održive, energetski učinkovite, usklađene s paradigmom kružne ekonomije, te dugoročnih politika vezanih uz klimatske promjene. Osim šireg društvenog konteksta, ekonomski će se očitovati u mogućoj brzoj implementaciji novorazvijenih inovativnih tehnologija visoke dodane vrijednosti, unutar industrije i javnih tvrtki s izrazito brzim povratima investicija i blagotvornim financijskim efektima. Znanja dobivena ovim projektom biti će podloga za daljnja znanstvena i stručna istraživanja te uspostavu novih istraživačkih grupa kako unutar RH tako i na prostoru EU.

Studies dealing with removal of microplastics (MP) from water are so far relatively rare and scarce. Therefore, AdWaTMiR is focused on the removal of these contaminants. The originality of the concept proposed by AdWaTMiR is contained in a new way of combining existed technologies for MP removal, followed by an innovative design of related prototype of laboratory reactor. These approaches will combine the existing water treatment technologies in new and innovative way. Previously published researches indicate that, in most cases, combination of different water treatment technologies was initially considered as an easy implementation and quite logical step-up in removal efficiency, but practical implementation was everything but not simple. Yet, we believe that the proposed approach will be successfully developed and tested, and that it will be effective tool for enhancement of water purification systems. An innovative reactor prototype will ensure effective removal of MP from freshwater and wastewater. All analysis will be initially carried out on synthetic water suspension of MP and thereafter on real water-samples. The main goal of AdWaTMiR is to explore and develop new effective approaches for removal of MP from contaminated waters. The most effective approach will be selected applying multiple criteria decision making methodology with two criteria included: best removal efficiency and highest cost effectivity.

Ključne riječi

onečišćene vode, mikroplastika, uklanjanje, napredne tehnologije obrade, inovativni reaktor

contaminated water, microplastics, removal, advanced treatment technologies, inovative reactor

Znanstveno-istraživački projekti

AdWaTMiR

IP-2019-04-9661

15.12.2019

14.12.2023

nije evidentirano

HRK 892.500

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama