izvor podataka: poirot

Digitalna tehnologija u obitelji: obrasci ponašanja i učinci na razvoj djece

Digital technology in the family: patterns of behaviour and effects on child development


Digitalna tehnologija (DT) oblikuje život djece, roditelja i obitelji svakodnevno. Projekt D.E.C.I.D.E. ima za cilj ispitati: a) motivaciju, navike i okolnosti korištenja DT te ometanje tehnologijom (OT) u roditelja, djece i obitelji, b) povezanost korištenja DT te OT u djece, roditelja i obitelji s razvojem i dobrobiti djece i c) OT tijekom interakcija roditelj-dijete te učinke OT na ponašanje djece. Na temelju rezultata dosadašnjih istraživanja, teorijskih objašnjenja učinaka kontekstualnih čimbenika na razvoj djece, obiteljske medijske ekologije, bioekološkog modela ljudskog razvoja, modela različite osjetljivosti na učinke medija, teorija o recipročnim učincima medija te preporuka za buduća istraživanja, postavljen je model mogućih učinaka i procesa djelovanja DT na djecu u obiteljskom kontekstu. Kombinacijom kvalitativne i kvantitativne istraživačke metodologije kroz 4 studije (fokus grupe, longitudinalno istraživanje, dnevničku studiju i opažanje) s djecom od 0 do 13 godina i roditeljima, empirijski se žele provjeriti hipoteze o diferencijalnoj osjetljivosti djece, roditelja i obitelji na učinke DT te OT, kao i postojanje neizravnih procesa djelovanja DT i OT na djecu. Očekuje se potvrda različite osjetljivosti djece, roditelja i obitelji na DT i OT te neizravnih procesa djelovanja DT i OT na razini pojedinca, odnosa i sustava na razvoj i dobrobit djece. Po završetku projekta očekuje se uspostavljena istraživačka grupa, 7 pozitivno recenziranih i/ili prihvaćenih za objavljivanje znanstvenih radova, 15 izlaganja na konferencijama, izrađena 1 disertacija i 3 diplomska rada, održane 2 istraživačke radionice sa stručnjacima iz inozemstva i festival za djecu i obitelji. Projektom se želi stvoriti baza znanja o učincima DT na razvoj djece u obiteljskom kontekstu, koja bi onda poslužila svim akterima dječjeg razvoja za osmišljavanje različitih praktičnih programa utemeljenih na dokazima i usmjerenih umanjivanju negativnih, a poticanju pozitivnih učinaka DT na djecu.


digitalna tehnologija, obitelj, roditelji, djeca, dobrobit, razvoj

digital technology, family, parents, children, well-being, development

Znanstveno-istraživački projekti

D.E.C.I.D.E.

UIP-2019-04-7547

01.01.2020

31.12.2024

nije evidentirano

HRK 1.395.550,00