izvor podataka: poirot

Mjeriteljska infrastruktura za potporu inteligentnoj energetskoj mreži

Metrology infrastructure for support of the intelligent power grid


Opskrba električnom energijom iz obnovljivih izvora energije nije stabilna zbog same prirode izvora energije koji koriste. Ukoliko se takvi izvori pažljivo ne mjere i neprekidno nadziru, sve veća primjena takvih izvora dovesti će do smanjenja kvalitete el

Supply from renewable energy sources is unstable considering the source of the energy they convert. If those sources are left unsupervised and unchecked, the increase of their use will result in deterioration of power quality (PQ), instability of electric


inteligentna energetska mreža, mjeriteljstvo, precizne mjerne metode, mjerenje snage, mjerenje energije, algoritmi obrade signala, PMU, sinkrofazor

intelligent grid, metrology, precise measurement methods, measurement of power, measurement of energy, DSP algorithms, PMU, synchrophasor

Znanstveno-istraživački projekti

INTELIGRID

IP-2019-04-7354

16.12.2019

15.12.2023

nije evidentirano

HRK 666.100,00