izvor podataka: poirot

ZBRINJAVANJE PROČIŠĆENIH ZAULJENIH OTPADNIH VODA I MULJA S UPOV-A U OPEKARSKOJ INDUSTRIJI – PROIZVODNJA NOVOG OPEKARSKOG PROIZVODA U OKVIRU KRUŽNE EKONOMIJE

USE OF TREATED OILY WASTEWATER AND SEWAGE SLUDGE IN BRICK INDUSTRY – PRODUCTION OF INNOVATIVE BRICK PRODUCTS IN THE SCOPE OF CIRCULAR ECONOMY


Konvencionalni postupci pročišćavanja zauljenih otpadnih voda su skupi pa se javlja potreba za razvojem novih tehnologija s nižim troškovima i mogućnošću materijalne oporabe pročišćene vode. Pročišćavanjem otpadnih voda, općenito, generira se nova vrsta o

Conventional oily wastewater treatment is expensive so there is a need for new cheaper technologies and the possibility of material recovery of treated water. Wastewater treatment in general generates new waste - sludge. With the increase in the construct


zauljene otpadne vode,mulj,UPOV,elektrokemijski procesi,termička obrada,opeka,inovativni materijali,kružna ekonomija

oily wastewater,sewage sludge,WWTP,electrochemical processes,thermal treatment,brick,innovative materials,circular economy

Znanstveno-istraživački projekti

BRAVOBRICK

IP-2019-04-1169

01.12.2019

30.11.2023

nije evidentirano

HRK 1.475.150,00