izvor podataka: poirot

Naziv

Prapovijesni lovci i sakupljači u Istri i obližnjim regijama: obrasci života tijekom kasnog pleistocena

Prehistoric hunter gatherers in Istria and adjacent regions: patterns of Late Pleistocene lifestyle and mobility

Opis projekta

Glavni ciljevi projekta Prapovijesni lovci i sakupljači u Istri i obližnjim regijama: obrasci života tijekom kasnog pleistocena (PREHISTRIA) su dobiti bolji i detaljniji uvid u aspekte ponašanja gornjopaleolitičkih stanovnika Istre; usporediti ove prilagodbe u vremenskim (kronološkim) i prostornim (geografskim) dimenzijama; diseminirati rezultate istraživanja i tako stvoriti dobru osnovu za daljnje komparativne studije gornjeg paleolitika u široj geografskoj regiji, te podići javnu svijest o važnosti lokalnog arheološkog naslijeđa, posebice gornjopaleolitičkih nalazišta u Istri. Navedene ciljeve postići ćemo putem interdisciplinarnih istraživanja i pristupa, uključujući: 1. arheološka istraživanja na dva nalazišta na kojima su pronađeni pokazatelji ljudskog prisustva u radoblju gornjeg paleolitika (Abri Kontija 002 i Ljubićeva pećina, oba u Istri), 2. detaljne analize arheoloških nalaza s navedenih, kao i još nekoliko nalazišta s prostora Istre (Romualdova Pećina, Pupićina peć i Šandalja II) i nalazišta s prostora Italije (Grotta del Broion, Riparo Broion, Grotta Paina, Grotta Fiumane, Grotta Rio Secco, Ponte di Pietra, Grotta Trene, and Riparo Tagliente), 3. Usporedbu s ranije obljavljenim resultatima analiza relevantnih lokaliteta u obližnjim prostorima (npr. Dalmacija, Bosna i Hercegovina i dr.), 4. kroz aktivni pristup promicanju spoznaja o važnosti arheološke građe i lokaliteta u javnosti.

Main goals of the research project are to: 1.get a better and more detailed insight into behavioural aspects of the Upper Palaeolithic inhabitants of Istria; 2. to compare these aspects and adaptations in both temporal (chronological) and spatial (geographic) dimensions; 3. to disseminate results of the research and thus create a good basis for further comparative studies on the Upper Palaeolithic in a wider geographical region, and to raise public awareness of the importance of local archaeological heritage.

Ključne riječi

pleistocen, paleolitik,prapovijest, litička analiza, Istra

Pleistocene, Palaeolithic, Prehisstory, Lithic analysis, Istria

Znanstveno-istraživački projekti

PREHISTRIA

IP-2019-04-7821

15.02.2020

14.02.2024

nije evidentirano

HRK 599.999

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama