izvor podataka: poirot

Naziv

Utjecaj interneta i internetskih društvenih mreža na stavove i odluke o cijepljenju

The Impact of the Internet and Internet Social Networking Sites on Attitudes and Decisions about Vaccination

Opis projekta

Unatoč verificiranim koristima, rašireno je odbijanje cijepljenja kao javnozdravstvene intervencije. Stoga je Svjetska zdravstvena organizacij otpore cijepljenju proglasila jednom od deset najvećih zdravstvenih prijetnji u 2019. godini. Uzroci otpora cijepljenju multidimenzionalni su te uključuju nisku razinu znanstvene pismenosti, sociokulturne vrijednosti i racionalni izbor. Rast upotrebe interneta pojavljuje se kao mehanizam koji pojačava te procese. Stoga je znanstveni cilj ovoga projekta istražiti moguće učinke interneta i internetskih društvenih mreža na stavove i odluke o cijepljenju. Teorijska je hipoteza da će internetska participacija biti povezana s negativnijim stavovima o cijepljenju, kao i da će negativni stavovi i ponašanje biti jače povezani s upotrebom interneta u usporedbi s upotrebom tzv. starih medija. Pri tome se pretpostavlja da će utjecaj medija biti posredovan razinom znanstvene pismenosti, manjim povjerenjem u institucije, odnosno postmodernim uvjerenjima o zdravlju. Medijacijski mehanizmi proizlaze iz teorijskog okvira koji obuhvaća komunikološke teorije (teoriju kultivacije), teorije u području znanstvene pismenosti (model deficita) te promjena sociokulturnih vrijednosti (Inglehartov model vrijednosnih promjena). Projekt tako integrira navedene teorije u jedinstven model. Provest će se četiri istraživanja (fokus grupe, analiza sadržaja, pilot istraživanje – N=500 i terensko anketno istraživanje na općoj populaciji RH – N=1.500). U istraživanjima će se upotrijebili validirane mjerne skale i posebno konstruirani instrumenti. Projekt će rezultirati objavom osam radova u Web of Science i Scopus publikacijama te sudjelovanjem na deset i organizacijom jedne konferencije. Projekt ima i izraženu javnozdravstvenu komponentu. Rezultati projekta sažet će se u priručnik koji bi se distribuirao liječnicima i drugim zainteresiranim javnostima. Rezultati projekta bit će predstavljeni i na konferencijama za medije i medijskim priopćenjima.

The overall theoretical goal of this project is to comprehensively explore the possible positive and negative effects of the Internet and Internet social networking sites on attitudes and decisions on vaccination, thus integrating several previously isolated research areas into one model of attitudes and vaccination decisions to be tested in research. Specific research objectives of the project include qualitative research to gain a profound insight into possible differences in attitudes and decisions on vaccination by medical doctors and citizens and the causes of these differences. Furthermore, the differences in reporting on vaccination between old and new media and the features of media production that influence these differences will be investigated and the typical discourses about vaccination will be investigated on the internet social networking sites in Croatia. In the quantitative research, the attitudes and decisions on vaccination the population of the Republic of Croatia will be explored, and sociodemographic differences in attitudes and their mediators will be analysed. As a final goal, the research group will explore differences in the influence of old and new media on attitudes and decisions on vaccination and their mediating mechanisms.

Ključne riječi

cijepljenje antivakcinacijski pokret, Internet, internetske društvene mreže, znanstvena pismenost, sociokulturne promjene

vaccination, antivax movement, Internet, Internet social networking sites, scientific literacy, socio-cultural changes

Znanstveno-istraživački projekti

INTERVAKC

IP-2019-04-7902

01.01.2020

31.12.2023

nije evidentirano

HRK 350.790

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama