izvor podataka: poirot

Naziv

Prekidi, traume, sjećanja: društveni život promjena granica u jugoistočnoj Europi

Ruptures, Traumas, Memories: The Social Afterlife of Border Change

Opis projekta

Glavni znanstveni cilj ovog projekta je istražiti sjećanja na promjene granica u pograničnim regijama i njihovo javno predstavljanje u jugoistočnoj Europi iz komparativne perspektive. Cilj projekta je jačanje suradnje između IOS-a, Sveučilišta u Regensburgu i Sveučilišta u Rijeci, koji su nedavno potpisali dalekosežni memorandum o suradnji. Partneri će objediniti komplementarnu ekspertizu, uglavnom iz povijesti jugoistočne Europe na strani Regensburga, te u kulturološkim i memorijskim studijama na strani Rijeke. Drugi je glavni cilj uključivanje stipendista rane karijere (doktoranda) i iskusnih magistara, koji će dobiti priliku za unapređenje svojih istraživačkih i vještina pisanja radeći na međunarodnom projektu. Projekt će također imati za cilj pridonijeti prijenosu znanja u neakademsku publiku i društvene dionike - cilj istraživanja koji postaje sve važniji i koji bi studenti stoga trebali naučiti tijekom svog usavršavanja. Posebno želimo organizirati događaj u sklopu programa Rijeka 2020, kada je Rijeka jedna od europskih prijestolnica kulture. Povezanost s velikom europskom godinom Rijeke ukazuje na važan motiv našeg projekta: kako se mijenjaju granice na granicama i njihova često traumatična sjećanja, koja se odnose na Europu, gdje su dugo godine granice nestajale, dok u posljednje vrijeme vidimo procese ponovnog postavljanja granica?

The main scientific goal of this project is to explore the memories of border changes in border regions, and their public representation, in Southeastern Europe from a comparative perspective. The project aims at strengthening the cooperation between the IOS, the University of Regensburg and the University of Rijeka, who recently signed a far-reaching memorandum of cooperation. The partners will pool complementary expertise, mainly in history of Southeastern Europe on the side of Regensburg, and in cultural and memory studies on the side of Rijeka. Another major objective is the inclusion of early career scholars (PhD students) and experienced master students, who will receive a chance to further their research and writing skills by working on an international project. The project will also aim at making a contribution to the transfer of knowledge into non-academic audiences and to social stakeholders – an objective of research that grows increasingly important, and which students therefore should also learn during their training. We in particular want to organize an event within the Rijeka 2020 program, when Rijeka is one of the European Capitals of Culture. The connection to Rijeka’s big European year points to an important background motive of our project: how do past border changes and their often traumatic memories, related to a Europe, where for many years borders had a tendency to disappear, whereas more recently we see processes of re-bordering?

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

DAAD-2020-2021-10

21.01.2020

31.10.2021

nije evidentirano

HRK 22.347

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama