izvor podataka: poirot

Naziv

Usklađivanje roditeljstva i poslovnog života putem multidisciplinarnih socijalnih usluga MULTi SKLAD

The harmonization of parenting and career through multi-disciplinary social services

Opis projekta

Glavni cilj projekta jest povećanje mogućnosti (samo)zapošljavanja osoba koje skrbe o ovisnom članu kroz socijalne te usluge zasnovane na informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji (ICT). Projektne aktivnosti usmjerene su na povećanje usklađenosti poslovnog i obiteljskog života kroz oslobađanje vremena roditelju/osobi koja skrbi o djetetu s razvojnim teškoćama organizacijom poludnevnih boravaka, odnosno stručnih programa koji predstavljaju inovativnu socijalnu uslugu po strukturi i konceptu za djecu u nepovoljnom položaju. U tom vremenu roditelji/skrbnici imaju priliku sudjelovati na edukativnim radionicama za stjecanje/nadogradnju znanja i vještina koje su u skladu sa zahtjevima tržišta rada (poslovno-organizacijske vještine, psihološka osnaženost, meke vještine, priprema za intervju za posao, vještine iz područja ICT-a) kako bi povećali komenetencije za plasman na tržište rada.

The main goal of the project is increasing opportunities for (self)employment of people who take care of dependent family member through social services and information and communication technology based services. Project activities are directed toward increasing harmonization of career and family life through providing free time for parent/caregiver of child with developmental disabilities through organization of half-day stays for children, that is specialized programmes that are innovative social service due to their structure and concept for children in vulnerable position. During that time parents/caregivers have opportunity to participate in educative workshops to get/improve their knowledge and skills that are in line with requirement of work market (business-organizational skills, psychological strengthening, soft skills, preparation for job interview, ICT skills) in order to improve competencies for placement in the work market.

Ključne riječi

multidisciplinarne socijalne usluge, osobe u nepovoljnom položaju, informacijsko-komunikacijska tehnologija

multi-disciplinary social services, persons in vulnerable position, information and communication technology

Stručni projekti

MULTI-SKLAD

HR.2.3.04-0166

28.09.2015

27.11.2016

nije evidentirano

HRK 1.513.360

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama