izvor podataka: poirot

Naziv

Društveno-ekonomska dobrobit zapošljavanja osoba s invaliditetom u trgovačkim društvima grupe Calzedonia u Hrvatskoj

Socioeconomic Well-being of Persons with Disabilities in Companies of the Calzedonia Group in Croatia

Opis projekta

Kratki opis i ciljevi projekta: 1. Kvantitatinim (A) i kvalitativnim (B) istraživanjem utvrditi društveno-ekonomski utjecaj zapošljavanja osoba s invaliditetom u trgovačkim društvima grupe Calzedonia u Hrvatskoj mjereći: - dobrobit zapošljavanja za osobe s invaliditetom (ekonomske, socijalne, prihološke) (A i B) - dobrobit zapošljavanja OSI za poduzeće (ekonomske, socijalne, etičke) (B) - dobrobit zapošljavanja OSI za radnike bez invaliditeta (socijalne) (A) - dobrobit zapošljavanja OSI za lokalnu zajednicu (ekonomske, socijalne, etičke) (B) - dobrobit zapošljavanja OSI za obitelji OSI (ekonomske, socijalne, prihološke) (A) 2. izraditi Izvješće o provedenom istraživanju (studiju) s analizom aktualnog stanja zapošljavanja OSI u RH i preporukama za buduće djelovanje.

Brief description and objectives of the project: 1. Through quantitative (A) and qualitative (B) research determine the socio-economic impact of employment of persons with disabilities (PWD) in the Calzedonia Group in Croatia by measuring: - employment benefits for persons with disabilities (economic, social, psychological) (A and B) - benefit of employment of PWD for employer (economic, social, ethical) (B) - benefit of employment of PWD for workers without disabilities (social) (A) - benefit of employment of PWD for the local community (economic, social, ethical) ( B) - benefit of PWD employment for PWD families (economic, social, psychological) (A) 2. prepare a Report on the conducted research (study) with an analysis of the current state of PWD employment in the Republic of Croatia and recommendations for future action.

Ključne riječi

osobe s invaliditetom, zapošljavanje, dobrobiti

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

CALZ

21.02.2018

21.02.2019

nije evidentirano

HRK 186.631,95

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama